EU-parlement kraakt voorstel duurzame gewasbescherming

30-11-2022 | |
De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen fors terugdringen, inclusief een verbod op het gebruik in kwetsbare gebieden. Foto: Jan Willem Schouten
De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen fors terugdringen, inclusief een verbod op het gebruik in kwetsbare gebieden. Foto: Jan Willem Schouten

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft weinig op met de plannen van Europees Commissaris Stella Kyriakides om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch te beperken.

De Nederlandse Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) roepen de Europese Commissie op de plannen geheel in te trekken. “Als dit voorstel niet van tafel gaat, krijgen we écht een crisis in Europa”, aldus Schreijer-Pierik in discussie met Kyriakides.

Lees ook: Landbouw in de knel door middelenverbod

Een van de weinige Europarlementariërs die Kyrakides voluit steunt is Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). Zij begrijpt niet dat haar collega’s zich nu beroepen op het argument dat de voedselzekerheid in gevaar kan komen en dan refereren aan de oorlog in Oekraïne. “Nu wordt de oorlog in Oekraïne aangehaald, daarvoor was het de Covid-crisis en daarvoor brexit. Maar de klimaat- en biodiversiteitscrisis gaan niet weg als de mens een nieuwe crisis veroorzaakt.”

Verbod op het gebruik in kwetsbare gebieden

De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen fors terugdringen, inclusief een verbod op het gebruik in kwetsbare gebieden. Op dat laatste punt is Kyriakides al terug gekomen op haar schreden. Zij is niet langer van plan om alle nitraatgevoelige gebieden als kwetsbare gebieden aan te wijzen, waar geen middelen gebruikt mogen worden. Maar hoe ze daar dan wel mee omgaat, is nog niet duidelijk.

Non-paper op tafel gelegd

De Europees Commissaris suggereerde in debat met het Europees Parlement dat ze onderscheid wil maken tussen zogenoemde ‘landbouwzones’en ‘zones voor het grote publiek’. In landbouwzones zou het gebruik van minder schadelijke middelen dan toegestaan blijven. De Europese Commissie heeft de afgelopen dagen een zogenoemd non-paper op tafel gelegd waarin verschillende opties worden genoemd voor de definitie en de omvang van de gevoelige gebieden. Dat stuk is geen formeel voorstel, maar een document dat richting kan geven aan de discussie.

Voorstellen Kyriakides halen eindstreep niet

Kyriakides heeft wel in de gaten dat de voorstellen die ze op tafel heeft gelegd de eindstreep niet kunnen halen in de huidige vorm. Zowel bij de lidstaten als in het Europees Parlement is er grote weerstand. “Mijn voorstellen zijn niet in steen gebeiteld”, zei Kyriakides tegen de Europarlementariërs. “We moeten in dialoog zijn en met verbeteringsvoorstellen komen.” Wat Europarlementariër Ruissen betreft, gaat Kyriakides klare wijn schenken. Wat hem betreft gaat in elk geval het deel over het verbod op middelengebruik in gevoelige gebieden van tafel.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer