EU-parlement op dwaalkoers

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

Idee om 10% van landbouwgrond niet-productief te maken in nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Het Europees Parlement heeft zich de afgelopen weken uitgebreid bezig gehouden met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Aan de ene kant roepen parlementariërs om de Europese landbouwsteun te vereenvoudigen (of zelfs te verminderen). Aan de andere kant willen volksvertegenwoordigers de boeren juist meer en strengere eisen opleggen.

Dat Europees belastinggeld niet gratis aan boeren wordt uitgedeeld, is niet meer dan billijk. Er mogen eisen tegenover staan. En die eisen hoeven niet alleen te gaan over de productie van gezond en genoeg voedsel. Er liggen redelijke maatschappelijke verlangens op gebied van de manier waarop boeren met het land omgaan. Maar je kunt het overdrijven.

Landbouwgrond uit de productie halen

De afgelopen week kwam naar buiten dat in het Europees Parlement een soort monsterverbond is gesloten tussen de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Terwijl rapporteurs en schaduwrapporteurs van verschillende partijen in het Europees Parlement in de ene (virtuele) zaal nog zaten te onderhandelen over een gezamenlijk standpunt, kropen in een ander overleg de woordvoerders van de drie grote partijen bij elkaar om tot een akkoord te komen.

Onethisch, oneconomisch en daarom onverteerbaar

Onderdeel van dat compromis is het idee om 10% van de landbouwgrond niet-productief te maken. Als een boer om zijn of haar moverende reden daartoe zou besluiten en daarvoor een vergoeding van de Europese Unie ontvangt, dan is dat prima. Maar om nou een lidstaat te verplichten in het kader van de biodiversiteitsstrategie 10% van het landbouwareaal aan de kant te zetten. Dat gaat erg ver, zeker in een vruchtbare delta als Nederland. Dat is onethisch, oneconomisch en daarom onverteerbaar.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.