EU-parlementariërs: voermaatregel in strijd met EU-regels

Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De diergezondheid is onvoldoende juridisch geborgd in de krachtvoermaatregel van landbouwminister Carola Schouten.

Dat stellen Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP). Zij vragen of de Europese Commissie bereid is om de veevoermaatregel te “verhinderen met alle juridische middelen die haar ter beschikking staan”.

Gezondheid voorop

Bert-Jan Ruissen stelt dat de gezondheid van het dier voorop moet staan. “Dat staat zwart op wit in de Europese verordeningen. Ik ben heel benieuwd wat de Europese Commissie van de Nederlandse voermaatregel vindt, die wel heel eenzijdig op stikstofreductie is gericht.”

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik voegt daaraan toe dat “de minister beweert dat het alternatieve sectorplan onvoldoende geborgd zou zijn, maar dat lijkt op het gebied van diergezondheid evenzeer het geval voor de veevoermaatregel van de minister zelf”.

Schreijer vindt dat veterinair specialisten volledig betrokken moeten worden, samen met de agrarische sector, bij het opstellen van de plannen.

Oordeel over ruw eiwit

In vragen aan de Europese Commissie verwijzen Ruissen en Schreijer onder andere naar het oordeel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over de tijdelijke regels over ruw eiwit in diervoeders.

Meer dan 70% van de dierenartsen maakt zich zorgen over de diergezondheidseffecten van de veevoermaatregel van de minister. In een verklaring zegt de dierenartsenorganisatie dat de belangrijkste zorg van de rundveedierenartsen is dat door het maximeren van het ruw eiwit in krachtvoer het onmogelijk wordt om de gezondheid van individuele koeien via het rantsoen bij te sturen. “Dit uit zich volgens de geconsulteerde dierenartsen onder andere in vervetting van de koeien in het einde van de lactatie, pensverzuring en transitieproblemen zoals slepende melkziekte.”

Verminderde weerstand en vruchtbaarheid

Daar komt bij dat eiwittekort kan leiden tot verminderde weerstand en vruchtbaarheid en dat de kalveren bij geboorte minder vitaal zijn. De Dierenartsenorganisatie heeft er bij de Tweede Kamer en het ministerie op aangedrongen dat dierenartsen en diervoedingsexperts nauw betrokken moeten worden bij het opstellen van regels op gebied van diervoeding.

De KNMvD is inmiddels in gesprek met het landbouwministerie. Doel van de gesprekken is om de risico’s op problemen met diergezondheid en -welzijn te beperken.

Volgens de Europarlementariërs is de Nederlandse regeling mogelijk in strijd met de Europese richtlijn voor de bescherming van landbouwdieren en met de verordening voor het in de handel brengen van diervoeders.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.