EU-regels kippen vangen probleem voor pluimveesector

Foto: Ton Kastermans Fotografie
Foto: Ton Kastermans Fotografie

Als de Europese regels voor het transport en vangen van kippen niet worden aangepast, dreigt een probleem voor de hele pluimveeketen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet alsnog gaan controleren of drie pluimveeservicebedrijven de Europese transportverordening overtreden. Dat constateerde het College voor Beroep van het bedrijfsleven (CBb) vorige week. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier spande hierover een zaak aan, nadat de NVWA een handhavingsverzoek van Wakker Dier naast zich neerlegde.

Verbod om dieren bij de poten op te pakken

Volgens Wakker Dier vangen de drie pluimveeservicebedrijven kippen bij de poten, en handelen zij daarmee in strijd met de Europese regels. In de Europese transportverordening staat dat het verboden is om dieren (onder andere) aan de poten op te tillen. Probleem is echter: zo worden het overgrote deel van de kippen in heel Europa gevangen.

LNV: verbod een vergissing

Volgens het ministerie van landbouw is het verbod waarschijnlijk een vergissing van de wetgever. In een andere Europese verordening, die gaat over bescherming van dieren bij het doden, staat eenzelfde verbod. Hierin staat echter een uitzondering voor pluimvee, konijnen en hazen. Waarschijnlijk is diezelfde uitzondering vergeten in de transportverordening, zo voerde LNV aan in de rechtszaak.

De voorzieningenrechter vind echter dat er voldoende aanleiding is om te NVWA te manen onderzoek te gaan doen bij de pluimveeservicebedrijven. Het ministerie krijgt tot 10 juni de tijd om alsnog inhoudelijk te reageren op het handhavingsverzoek van Wakker Dier, en te kijken of de Europese transportverordening wordt overtreden.

NVWA: zaak bestuderen

Het lijkt er niet op dat het van vandaag op morgen inspecties en boetes zal gaan regenen. Maar duidelijk is wel dat hier een probleem zit. De NVWA laat in reactie op de uitspraak weten de zaak goed te gaan bestuderen, en te kijken hoe dit aan te pakken. Een woordvoerder van de NVWA benadrukt dat de rechter daar tot 10 juni de tijd voor geeft. Tegelijkertijd geeft de woordvoerder desgevraagd aan dat de NVWA niet blind is voor de bredere implicaties van deze uitspraak. In de verordening staat een verbod, zonder uitzondering voor pluimvee.

‘Alle slachterijen stil’

“Als dit gat in de wetgeving niet wordt gerepareerd voor 10 juni, heeft heel pluimvee-Nederland een probleem”, zo constateert Jan Brok, coördinator van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven. “Dan staan alle slachterijen stil”.

Pluimveeservicebedrijven zijn dienstverleners en zullen zich aan de wetgeving houden, zo geeft hij aan. Als er niet meer gevangen mag worden, wordt er niet gevangen. Een andere vangmethode is om kippen bij de borst te pakken. Dit is echter enorm tijdrovend, en daardoor zeker in de vleeskuikenhouderij niet rond te rekenen.

De regelgeving op korte termijn aanpassen moet mogelijk zij,n vindt Brok. Hij verwijst naar de spoedwet voor de avondklok, die eerder dit jaar in drie dagen door de Kamer werd geloodst.

LNV vraagt Europese Commissie om duidelijkheid

Gevraagd of in Europa gepleit gaat worden voor een (snelle) aanpassing van de Transportverordening, houdt LNV zich echter op de vlakte. Een woordvoerder laat weten dat Nederland samen met een aantal andere lidstaten de Europese Commissie zal vragen om duidelijkheid te scheppen, voor de aankomende aanpassing van de transportverordening. “Uitgangspunt moet zijn dat dieren onnodig pijn en onnodig lijden bespaard wordt,” aldus het ministerie.

De Europese Commissie bekijkt momenteel of de transportverordening in zijn algemeenheid aangepast moet worden. Het lijkt er echter niet op dit er toe zal leiden dat er op korte termijn een nieuwe verordening ligt. De dreiging wordt hiermee dan ook niet bepaald weggenomen.

Graumans
Kirsten Graumans RedacteurBeheer