EU rekent op zelfcorrigerend vermogen kalversector

Kalfsvlees is nooit eerder in private opslag gegaan. - Foto: Hans Prinsen
Kalfsvlees is nooit eerder in private opslag gegaan. - Foto: Hans Prinsen

Al is bekend dat de kalfsvleessector een forse klap heeft gekregen van de coronacrisis, de Europese Commissie heeft nog steeds geen concrete plannen voor steun aan deze sector.

Dit meldt een bron bij de Europese Commissie in een achtergrondgesprek. De Commissie gaat er vooralsnog van uit dat de kalfsvleessector zichzelf corrigeert, zo heet het. Steun is daarom tot nog toe niet nodig geacht. Het neemt niet weg dat de Commissie de ontwikkelingen nauwgezet wil blijven volgen.

Lees ook: Blankvleessector genegeerd bij opslagregeling

Nooit eerder private opslag kalfsvlees

Een punt is ook dat er nooit eerder steun voor private opslag is geweest voor vlees van runderen onder de acht maanden. Zou daar toch voor worden gekozen, dan moet nieuwe wetgeving worden geschreven, maar veel extra tijd hoeft dat niet kosten.

In sommige lidstaten worden ook vragen gesteld bij de toedeling van volumes product die per lidstaat in private opslag mogen. De Ieren vinden bijvoorbeeld dat zij te weinig kaas in opslag kunnen doen, zeker vergeleken met een land als Italië. Volgens de Commissie zijn de quota voor private opslag vrij evenwichtig verdeeld.

Lees ook: Gemengde reacties op extra Europese coronasteun

De maximale termijn dat producten in private opslag mogen is beperkt tot zes maanden, omdat de Commissie de steun wil beperken tot begrotingsjaar 2020.

De Commissie heeft met enige moeite toch nog geld voor de huidige maatregelen kunnen vinden uit ongebruikte middelen in het vorige jaar. De kans dat er nog meer ongebruikte gelden worden gevonden is erg klein, maar een definitief beeld daarvan is er mogelijk pas in oktober, zo valt te horen.

Europese Commissie: lidstaten kunnen zelf steun verlenen

Naast de EU kunnen ook lidstaten van de Europese Unie zelf steun verlenen aan de landbouw, stelt de Commissie. Dit betreft vooral de zogenoemde ‘de minimis‘-steun. Volgens deze regel mogen lidstaten aan landbouwbedrijven tot € 5.000 steun per drie jaar geven.

van der HorstBeheer