EU sluit buitengrenzen voor reizigers

Nederland en de andere 25 landen in de Schengenzone laten voorlopig geen reizigers meer van buiten de EU toe.

Dat hebben de EU-leiders dinsdagavond 17 maart besloten. De maatregel moet verdere individuele grensmaatregelen van lidstaten beperken. De EU-lidstaten hebben afgesproken dat ook medewerkers in de voedselketen vrij moeten kunnen reizen tussen landen in het Schengengebied.

Lidstaten zelf verantwoordelijk

De Schengenlanden hebben afgesproken dat alleen reizigers waarvan de trip essentieel is de landen nog in mogen. Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie benadrukt dat de aanvoer van voedsel en medicijnen en van benodigdheden voor bedrijven veilig moet worden gesteld.

De maatregel geldt voor dertig dagen voor 22 EU-landen plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije, Roemenië en Kroatië zijn geen lid van Schengen. De Europese Commissie roept deze landen op om dezelfde maatregel te nemen. Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering van de maatregel, zei Commissievoorzitter Von der Leyen.

Richtlijnen grensbeleid

De maatregelen aan de buitengrens van de EU zijn een reactie op de grensmaatregelen die lidstaten individueel maakten. Deze maatregelen zorgden voor veel vertraging aan grenzen voor zowel goederentransport als voor reizigers. De EU heeft naast de maatregelen aan de buitengrens ook richtlijnen gemaakt voor het grensbeleid tussen lidstaten. Von der Leyen benadrukt dat vrije doorvoer van goederen essentieel is voor de beschikbaarheid van goederen en voor de Europese interne markt, zeker nu de druk op de economie ook groot is. Landen hebben daarom afgesproken dat grenscontroles niet tot grote vertragingen mogen leiden.

Poolse seizoensmedewerkers

Extra controles en certificering van goederen die legaal in Europa mogen worden getransporteerd, is niet toegestaan. Ook moeten lidstaten mensen die werken in voedselketen en in de gezondheidszorg of in andere essentiële functies de grenzen laten passeren. Dat betekent dat seizoenswerkers die bijvoorbeeld tijdelijk naar huis in Polen zijn, weer terug moeten kunnen reizen voor hun werkzaamheden. Polen heeft bij Von der Leijen aangegeven hard te werken om de toegang en doorgang door het land weer mogelijk te maken. Veel mensen en vracht zijn gestrand aan de Duitse kant van de Poolse grens.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.