EU verlaagt opbrengst zomertarwe opnieuw

De opbrengstvoorspellingen voor zomergewassen in de Europese Unie zijn verder naar beneden bijgesteld.

Dat blijkt uit de september-prognose van het Joint Research Centre (JRC), het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie. Daarmee komen de opbrengsten nog lager uit dan eerder werd verwacht, want in het voorgaande rapport (augustus) gingen ook al voor bijna alle zomergranen de opbrengsten omlaag.

Droogte

De opbrengsten in Roemenië, Bulgarije en Griekenland zijn het meeste bijgesteld. Droogte is de voornaamste reden van lagere opbrengsten voor onder andere mais. De EU-korrelmaisopbrengst is in augustus 2,2% teruggebracht naar 7,8 ton per hectare vergeleken met de september-prognose. Het meest is de hectareopbrengst voor zonnebloemen verlaagd met 7,5% vergeleken met een maand eerder naar 2,2 ton. Voor voorjaarstarwe daalt de opbrengst deze maand licht naar 4,4 ton per hectare (-0,2%).

Vijfjarig gemiddelde

Over het algemeen ligt de opbrengstprognose voor zomergewassen dichtbij het vijfjarig gemiddelde. Voor aardappelen staat de gemiddelde EU-hectareopbrengst met 32,8 ton boven het vijfjarig gemiddelde van 32,4 ton. Voor suikerbieten daarentegen komt de hectareopbrengst (73 ton per hectare) 2,1% onder het vijfjarig gemiddelde uit.

Suikerbieten

Frankrijk en Polen verwachten fors minder suikerbieten. Het neerslagtekort is de belangrijkste oorzaak van deze daling. Er zijn ook regio’s waar het wel heeft geregend zoals in het Midden en Noorden van Europa, wat gunstig was voor de zomergewassen. Zo ligt de hectareopbrengst van suikerbieten in Nederland met 83,5 ton iets boven het 5-jarig gemiddelde (83,1 ton).

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.