Europa doet suggesties voor ecoregelingen

Foto: Canva
Foto: Canva

De Europese Commissie heeft een lijst met ruim veertig voorbeelden gegeven van activiteiten waarvoor lidstaten extra steun kunnen geven aan boeren.

Het gaat om landbouwpraktijken die onder de zogenoemde ecoregelingen vallen, variërend van de omschakeling naar biologische landbouw tot invoering van preciesielandbouw, en van de toepassing voeradditieven om de emissies van broeikasgassen te verlagen tot het braakleggen van grond om de biodiversiteit te bevorderen.

Extra vergoeding voor boeren

De lijst bevat landbouwpraktijken die op de een of andere manier bijdragen aan het klimaatbeleid, de verbetering van het milieu, het dierenwelzijn of de vermindering van het antibioticagebruik.

Europese lidstaten moeten ecoregelingen opnemen in hun strategisch plan, waar boeren aan kunnen deelnemen. Deelname aan de ecoregelingen levert een extra vergoeding op voor de boeren die in Nederland kan oplopen tot € 100 tot € 150 per hectare.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.