Europarlement: antibiotica beschikbaar houden voor dier

De middelen worden onder meer ingezet tegen bepaalde vormen van mastitis, luchtweg- en urineweginfecties en maag/darminfecties. - Foto: Penn Communicatie
De middelen worden onder meer ingezet tegen bepaalde vormen van mastitis, luchtweg- en urineweginfecties en maag/darminfecties. - Foto: Penn Communicatie

Het Europees Parlement wil bepaalde antibiotica in uitzonderingsgevallen toch beschikbaar houden voor dieren.

Een voorstel van de Duitse Europarlementariër Martin Häusling (Groene fractie) om antibiotica die voor de mens van groot belang zijn te schrappen voor veterinair gebruik, is met een forse meerderheid verworpen.

Waarschuwingen

Als het voorstel van Häusling in regelgeving zou zijn omgezet, was een groep antibiotica wegvallen voor veterinair gebruik, die nu alleen bij uitzondering kan worden ingezet. Deskundigen uit zowel de humane als de veterinaire gezondheidszorg waarschuwden in de afgelopen weken voor de negatieve effecten van het voorstel van Häusling.

Bacteriologisch onderzoek

Dierenartsen mogen deze middelen pas voorschrijven nadat ze bacteriologisch onderzoek hebben uitgevoerd en nadat is bepaald of de bacterie gevoelig is voor voor het specifieke antibioticum. De middelen worden onder meer ingezet tegen bepaalde vormen van mastitis, luchtweg- en urineweginfecties en maag/darminfecties.

Soorten antibiotica

Het gaat om zogenoemde macroliden, polymyxines, fluoroquinolonen en derde en vierde generatie cephalaosporines, waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat die van het grootste belang zijn voor de volksgezondheid.

Resistentieontwikkeling bij ziekteverwekkers

De reden om terughoudend te zijn (zowel bij mens als dier) met antibiotica is de resistentieontwikkeling bij ziekteverwekkers. Als bacteriën resistent zijn tegen antibiotica, kunnen ze niet (goed) meer bestreden worden. Het voorstel van Häusling werd verworpen met 450 stemmen tegen en 204 voor. VVD-Europarlementariër Jan Huitema zei dat de actie van Häusling leek op een verkiezingsstunt. “Gelukkig hebben we een meerderheid gekregen om deze weg te stemmen.”

Controle op import van dieren en dierlijke producten van buiten EU

Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid (685 stemmen voor, 3 tegen) ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie voor controle op de import van dieren en dierlijke producten van buiten de Europese Unie op het gebruik van verboden antibiotica. Dieren of dierlijke producten die zijn behandeld met in de EU verboden antibiotica kunnen niet worden ingevoerd.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer