Europarlement: leg biologisch areaal vast in wet

Foto: ANP
Foto: ANP

De vergroting van het biologisch areaal, het uit productie nemen van 10% landbouwgrond, en de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen moet in Europese wetgeving worden vastgelegd. Dat vindt de meerderheid van het Europees Parlement.

In Straatsburg stemde het parlement woensdag 9 juni over doelstellingen om de biodiversiteit te beschermen. Eerder heeft de Europese Commissie de Boer-tot-Bordstrategie en de Biodiversiteitsstrategie als politieke richting gepubliceerd. Nu het parlement heeft gevraagd de daarin opgenomen doelstellingen in wetgeving op te nemen, is het wachten op voorstellen van de Europese Commissie.

Regels invoeren

In de oproep van het Europees Parlement staat onder meer dat er regels moeten komen om in 2030 10% van de landbouwgrond te gebruiken voor niet-productieve landschapselementen. Daarnaast wil het parlement dat 25% van het landbouwareaal biologisch beteeld wordt en dat de aanwending van gewasbeschermingsmiddelen met 50% afneemt en die van meststoffen met 20%.

In de resolutie staat ook dat lidstaten maatregelen moeten nemen om het gebruik van de onkruidbestrijder glyfosaat vanaf 31 december 2022 te verbieden.

Biodiversiteit herstellen

Verder spreekt het parlement uit dat lidstaten de biodiversiteit moeten herstellen en dat 30% van het land- en zeegebied beschermd moet worden. Voor Nederland zijn die doelstellingen niet of nauwelijks haalbaar, zegt VVD-Europarlementariër Jan Huitema. Huitema bleef weg uit Straatsburg en sloot zich aan bij de parlementariërs die zich verzetten in de verplaatsing van het Europarlement in coronatijd naar Straatsburg. Huitema stemde op afstand. Hij zegt dat het parlement met de ingenomen standpunten te ver gaat. Hij verwacht dat de soep niet zo heet gegeten wordt, als het uiteindelijk op wetgeving aankomt. Om de wensen van het parlement in wetgeving om te zetten moet de Europese Commissie met voorstellen komen.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer