Skip to content

Europees beleid leidt nog niet tot duurzame voedseltransitie

Het huidige Europese beleid voor het verduurzamen van de voedselconsumptie en -productie leidt vooralsnog niet tot duurzame transitie in het voedselsysteem.

Het beleid in de voedseltransitie heeft nog weinig effect. Foto: Canva premium

Het beleid in de voedseltransitie heeft nog weinig effect. Foto: Canva

Het huidige Europese beleid voor het verduurzamen van de voedselconsumptie en -productie leidt vooralsnog niet tot duurzame voedseltransitie. Uit een nieuw onderzoeksrapport van het Europees Milieuagentschap blijkt dat het beleid op dit moment nog te veel gaten bevat en inconsequent is.

Strategieën om het voedselsysteem te verduurzamen, zoals Farm-to-Fork en de Green Deal, hebben volgens het rapport nog te weinig effect. De onderzoekers stellen vast dat deze strategieën en het daarbij behoordende beleid nu te veel gaten en inconsequenties bevatten, waardoor het de volle potentie van de voedseltransitie niet benut. De beleidsstrategieën zijn volgens het rapport ‘duidelijke eerste stappen’ in de omschakeling waar nog veel extra actiepunten aan toegevoegd moeten worden. Het beleid moeten ambitieuzer en moet beter op elkaar aansluiten.

Teveel beleidsfocus op consument

Bijvoorbeeld: het beleid om de consumptie te verduurzamen richt zich op dit moment met name op het informeren van de consument, met labeling als Eco-Score. Er is weinig tot geen beleid voor het midden van de voedselketen, voedingsproducenten, verwerkers en retailers. Om de consumptie echt te verduurzamen moet er volgens de onderzoekers van het agentschap meer focus komen op beleid in de voedselketen in plaats van bij de consument. Beleidsinterventies kunnen zich richten op het invloed uitoefenen op marketingactiviteiten en prijsstelling. Lagere prijzen kunnen duurzame opties betaalbaarder maken. Ook kan inkoopbeleid van de overheid de beschikbaarheid en toegankelijkheid van duurzame voedselproducten bevorderen.

Niet-duurzame praktijken uitfaseren

Ook het verminderen van niet-duurzame praktijken lukt nog niet met de huidige interventies. Hoewel de F2F-strategie onderdelen bevat om niet-duurzame praktijken uit te faseren, is dit niet ambitieus genoeg. Hiervoor is het nodig om opnieuw te kijken naar of subsidies ook daadwerkelijk duurzaamheid stimuleren. Bijvoorbeeld in de landbouw en visserij.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin