Europees Parlement keurt Brexit-verdrag goed

EU-onderhandelaar Michel Barnier en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in het Europees Parlement. Foto: ANP
EU-onderhandelaar Michel Barnier en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in het Europees Parlement. Foto: ANP

Het Europees Parlement heeft het verdrag dat de EU en het VK op de dag voor Kerstmis sloten over de nieuwe handelsbetrekkingen na brexit goedgekeurd.

Het verdrag was al sinds 1 januari voorlopig in werking, maar is nu ook officieel van kracht geworden. Veel EP-leden betreuren dat de Britten, na het referendum van juni 2016, uit de Europese Unie zijn getreden. “Brexit betekent verstoring en ongemak voor burgers en bedrijven”, zei parlementsvoorzitter David Sassoli. “Maar ondanks de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om onze unie te verlaten, blijven we diepe en langdurige banden delen, waarden, geschiedenis en geografische nabijheid. Het is in ons aller belang om deze nieuwe relatie te laten werken.”

Veel verwarring aan de grens

“Hoe intens verdrietig het ook blijft dat het zover is gekomen, we moeten nu vooruitkijken”, stelt PvdA-buitenlandwoordvoerder Thijs Reuten. “De Britten zijn onze buren, we hebben een gedeelde geschiedenis en gedeelde waarden.” Het verdrag blijkt in de praktijk slechts een beperkte werking te hebben, waardoor brexit tot grote verstoringen leidt in de handel met de Britten.

De Britten zijn onze buren, we hebben een gedeelde geschiedenis en gedeelde waarden

Zo is weliswaar bepaald dat er geen heffingen of quota komen, maar daarbij gelden wel strikte oorsprongsregels die tot veel verwarring leiden. Dat komt doordat het VK voor de EU nu een ‘derde land’ is. In dat kader gelden er met name voor producten van plantaardige of dierlijke afkomst ook veel nieuwe eisen met de daarbij horende keuringen, certificeringen en controles. De Europese Unie heeft die regels al direct per 1 januari 2021 ingevoerd, de Britten hebben ze voorlopig uitgesteld tot 1 oktober of 1 januari aanstaande.

Brexit nog niet voorbij

Brexit is met de goedkeuring van het verdrag echter bepaald nog niet voorbij. Beide partijen zijn momenteel al aan het onderhandelen over de speciale regeling voor Noord-Ierland. Dat blijft technisch gesproken in de EU om te voorkomen dat er op het Ierse eiland een harde grens zou ontstaan met het tot de EU behorende Ierland. Dat Northern Ireland Protocol, levert echter veel problemen op en leidt in Noord-Ierland ook tot het weer oplaaien van sektarisch geweld.

Verhoudingen EU en VK normaliseren

Uiteindelijk willen de EU en het VK de verhoudingen toch weer meer normaliseren. Eén van de wensen daarbij is dat het VK de Europese eisen, bijvoorbeeld voor voedselveiligheid of dierenwelzijn, zogenoemd dynamisch gaat volgen zodat een gelijk speelveld gegarandeerd is en extra voorschriften en controles overbodig zouden zijn. De eerste aftastende besprekingen zijn achter de schermen al aan de gang, hoewel beide partijen wel stellen dat er tijd nodig zal zijn.

EP-lid Liesje Schreinemacher (VVD) stelt dan ook: “Ik hoop dat we in de toekomst ook kunnen kijken naar samenwerking op beleidsterreinen waar we nu geen afspraken over hebben gemaakt, zoals een uitwisselingsprogramma voor studenten of het buitenlandbeleid. Maar zoals de Britten zelf zeggen: ‘first things first’ en dat is zorgen dat deze deal in de praktijk zijn werk gaat doen.”

Lees meer over brexit en de gevolgen voor de agrifoodhandel op deze themapagina

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.