Europees Parlement positief over toelaten diermeel

Foto: Canva
Foto: Canva

Na een verbod van twintig jaar lijkt een einde te komen aan het totale verbod op diermeel in de Europese Unie. Het Europees Parlement is overwegend positief over het plan.

De Europese Unie voerde in 2001 een verbod in op het voeren van diermeel aan vee, vanwege de BSE-crisis. Om elk risico op het voorkomen van herkauwermeel in veevoer te voorkomen werd elke vorm van dierlijk eiwit in veevoer verboden.

Langzame versoepeling

Dit diermeelverbod is de afgelopen jaren langzaam versoepeld. Het is inmiddels toegestaan om insectenmeel en vismeel te voeren aan vissen. Het voorstel dat nu voor ligt is om diermeel afkomstig van pluimvee toe te staan in varkensvoer en diermeel van varkens toe te staan in pluimveevoer. Het voeren van dier-eigen producten (canibalisme) is niet toegestaan. Via een specifieke PCR-methode kan dit gecontroleerd worden. Diermeel van herkauwers blijft verboden, net als het voeren van diermeel aan herkauwers.

VVD: Kans om kringloop beter te sluiten

De milieu- en voedselveiligheidscommissie van het Europees Parlement is over het algemeen positief over het voorstel. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) ziet het als een kans om de kringloop beter te sluiten. “Nu worden de dierlijke eiwitten verbrand of als petfood ingezet. Het is belangrijk om deze hoogwaardige eiwitten te hergebruiken”, vindt hij. “Varkens en pluimvee zijn omnivoren. Het is goed voor de diergezondheid en bovendien is het veilig. Het gaat om slachtafval van karkassen die bestemd zijn voor humane consumptie. Uiteraard moet alles wel veilig gebeuren. We zitten niet te wachten op een diervoerschandaal”, aldus de politicus.

Partij voor de Dieren zeer kritisch

Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren is zeer kritisch. Ze vindt het onbegrijpelijk dat tijdens een pandemie van een zoönose een dergelijk plan wordt voorgesteld. Het argument dat het in lijn is met het verduurzamen van de landbouw, vindt Hazekamp des te erger. “We moeten juist inzetten op een eiwittransitie. Op deze manier wordt de vee-industrie versterkt, waarmee we de weg afsluiten naar duurzame landbouw”, vindt de politica.

Besluitvorming in april verwacht

De besluitvorming over het deels beëindigen van het diermeelverbod wordt in april verwacht. De lidstaten nemen hier een besluit over in het comité dat gaat over plant- en diergezondheid, veevoer en voedsel. Het Europees Parlement zal ook stemmen over het commissievoorstel, maar de uitkomst hiervan geldt als advies en is niet bindend.

Rest van de wereld

Met het totale diermeelverbod gaat de EU verder dan de rest van de wereld, waar het voeren van diermeel van varkens en kippen wel is toegestaan. In de EU is zo’n 800.000 ton aan varkens- en pluimveemeel dat in de EU blijft en wordt verbrand of wordt verwerkt tot petfood. Zo’n 500.000 ton word jaarlijks geëxporteerd.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.