Europees Parlement stemt in met voorstellen GLB

Foto: Canva
Foto: Canva

Het Europees Parlement heeft vrijdag ingestemd met het totaalpakket aan voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In die voorstellen stuurt het parlement aan op strengere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de directe inkomenssteun.

Vergroeningspremie

In de plannen valt de vergroeningspremie weg. Maar de eisen die daaraan gekoppeld zijn worden wel van kracht voor de basispremie, die 60% van het totale budget van de landbouwsteun omvat. Tenminste 25% van de steun die boeren kunnen verwerven, moet via aanvullende premies worden verdiend, die per lidstaat kunnen verschillen. De lidstaten moeten in hun nationale strategische plannen aangeven op welke manier ze invulling geven aan doelstellingen op gebied van onder andere klimaat, biodiversiteit, milieu en dierenwelzijn. In de plannen is ook aangegeven op welke manier boeren extra premies kunnen krijgen als ze extra inspanningen doen om aan maatschappelijke wensen tegemoet te komen.

Lees verder onder het kader.

Nieuw GLB van kracht in 2023

Ook de Europese landbouwministers hebben deze week onderhandeld over het GLB. De komende maanden gaan de gesprekken tussen de Europese Raad en het parlement verder. Dat moet in de loop van volgend jaar tot een akkoord leiden. Het nieuwe beleid moet in 2023 van kracht worden.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

van RooijenBeheer