Skip to content

Europees streven biolandbouw wel erg ambitieus

Updated on:
Opinie
Sustainable food
Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Wat betekent het om de productie van de biolandbouw in de EU te verdrievoudigen voor 2030? Lone Andersen, bio-melkveehouder in Denemarken, vindt het een wel erg ambitieus doel en stelt voorop dat vraag en aanbod in balans moeten blijven. Andersen is ook voorzitter van de afdeling biologische productie van Copa Cogeca, de Europese koepelorganisatie van boeren en coöperaties.

De Europese Commissie wil dat een kwart van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Het is een extreem ambitieus doel dat veel inspanning zal vragen. Als bioboeren zullen we ons best doen.

Nu is 7,7% van het EU-landbouwareaal biologisch. Dat betekent dus een verdrievoudiging binnen 10 jaar. De uitdaging is in sommige lidstaten nog groter omdat er een enorm verschil is tussen de landen. In Roemenië is het nu 2% en in Oostenrijk 24%.

Of dit lukt hangt vooral af van de bereidheid van consumenten en van de vraagt of het lukt om zo’n nooit eerder vertoonde beweging in de markt te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat duurzame groei van de biologische landbouw alleen mogelijk is als die marktgedreven is. Als boeren zijn we afhankelijk van consumenten die onze producten willen kopen – producten die hoger zijn in prijs dan gangbare.

Consumenten moeten meer te weten komen over wat bioproductie inhoudt

Markt stimuleren

Als bio-melkveehouder zeg ik dat de marktontwikkeling zelf een verdubbeling van de productie mogelijk maakt. Dat zou het totale EU-areaal dan op 15% in 2030 brengen. Er is inderdaad een groei in consumptie van bioproducten in het grootste deel van de wereld. Maar om die 25% in 10 jaar te halen zijn tot nu toe ongekende inspanningen nodig om de markt te stimuleren.

Afgelopen 20 jaar was er in de EU een groeiende vraag naar bio, al is die groei nu minder sterk dan eerder. Dit onderstreept de behoefte aan die grote inspanningen om de markt te stimuleren als de productie sneller gaat groeien. Informatie- en promotiecampagnes zijn nodig om de Europese consumenten beter te informeren. Consumenten moeten meer te weten komen over wat bioproductie inhoudt en wat de voordelen zijn, willen ze bereid zijn die hogere prijs te betalen.

Het is ook van groot belang dat de groeiende vraag gekoppeld wordt aan productie binnen de EU zelf, en niet leidt tot import van bioproducten.

Productie verbeteren

Anderzijds moeten we ook de productie verbeteren en daarvoor is meer onderzoek nodig. We moeten, bovenal, de hectareopbrengsten verhogen en ook onze eigen productie van eiwitrijk voer vergroten. Daarbij moeten we er voor zorgen dat de groei van aanbod en vraag met elkaar in balans blijven. Anders krijgen we te maken met lagere prijzen voor de producten af-boerderij, wat de rentabiliteit van de bedrijfsinvesteringen onder druk zou zetten. Boeren zullen de ingrijpende overstap naar biolandbouw alleen maken als ze weten dat dat op langere termijn economisch haalbaar is, en er voor lange termijn vraag naar hun producten zal zijn.

We moeten ook het functioneren van de hele voedselketen verbeteren. We moeten voorkomen dat bioproducten bij gebrek aan vraag gedeclassificeerd worden en voor gangbare prijzen weg moeten. Oneerlijke handelspraktijken in de grootschalige retailsector moeten we voorkomen.

Normen voor biolandbouw moeten blijven evolueren

Marktinformatie

Overdracht van biobedrijven aan de volgende generatie moet ook verzekerd zijn. De afgelopen 5 jaar stopte jaarlijks minstens 2% van de bioproducenten, vanwege productieproblemen, kosten, gebrek aan lokale vraag, bureaucratie en kosten van certificering. We moeten hier meer zicht op krijgen. Meer in het algemeen moeten we beter inzicht krijgen in productievolumes en de waarde daarvan en in de vraag, om ervoor te zorgen dat productie en vraag met elkaar in de pas lopen. Er zijn ook goede statistieken nodig over de beschikbaarheid van grondstoffen en verwerkte producten, zowel voor de lokale markten als voor export.

Consumentenvertrouwen in bioproducten is de sleutel tot deze ontwikkeling. Afzwakking van productievoorschriften die leidt tot een minder scherp onderscheid tussen bio en gangbaar, kan dat vertrouwen ondermijnen. De normen voor biolandbouw moeten blijven evolueren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van consumenten en om nieuwe boeren aan te trekken. Is dat mogelijk bij deze ambitieuze doelstelling? Doelen zijn geen oplossingen, die moeten komen van de boeren.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin