Europees verbod op hertest salmonella blijft

De systematische toepassing van een bevestigingstest bij salmonella in de pluimveehouderij leidt in feite tot een groter gevaar voor de volksgezondheid. Dat stelt Stella Kyriakides, Europees Commissaris voor onder meer voedselveiligheid in antwoord op vragen van de Belgische liberaal Hilde Vautmans (Renew).

Vautmans wijst erop dat een bevestigingsscreening in België en Nederland toegestaan was. Daarbij bleek dat in 30% van de in België uitgevoerde tests en 60% van de in Nederland uitgevoerde tests dat de eerste vondst van salmonella niet in een tweede test kon worden bevestigd.

Hertest tot begin dit jaar standaard

De hertest was tot begin dit jaar standaard in Nederlandse pluimveevermeerderingsbedrijven voor een koppel dat vroegtijdig naar de slacht werd afgevoerd. Onder druk van de Europese Commissie heeft de Nederlandse overheid de standaard praktijk veranderd.

Moeilijk besmetting aan te tonen

Volgens Kyriakides laat die grote afwijking tussen de test en de hertest zien hoe moeilijk het is om een besmetting aan te tonen en te bevestigen. Vals-negatieve testresultaten komen regelmatig voor, bijvoorbeeld als maar enkele kippen uit een stal zijn besmet, of als de besmetting niet gelijkmatig over de stal is verspreid. In sommige gevallen worden antibiotica of ontsmettingsmiddelen gebruikt voordat de monsters worden genomen, hetgeen illegaal is volgens Kyriakides.

Kyriakides staat geen tweede test toe

Kyriakides is niet van plan een tweede bevestigingstest toe te staan, al laat de Europese regelgeving wel toe dat in sommige gevallen een bevestiging van een besmetting wordt gevraagd, bij voorbeeld als de autoriteiten twijfelen over de uitslag van de eerste test.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.