Europese actie tegen fraude gewasbescherming

10-01 | |
fraude gewasbescherming
Foto: Henk Riswick

Hete Europese netwerk voor voedselfraude zal dit jaar een gecoördineerde actie opzetten tegen fraude met gewasbescherming in de Europese Unie. Dat meldt Europees Commissaris Stella Kyriakides.

De Europees Commissaris voor voedselveiligheid zegt dat sinds 2020 30 gevallen van voedselfraude zijn gemeld, die betrekking hadden op de handel in en gebruik van niet toegelaten stoffen, of het verkeerd gebruik van toegelaten middelen.

Audits in lidstaten tegen fraude in gewasbescherming

Het Europees bureau voor de fraudebestrijding (OLAF) ondersteunt de douane van de verschillende lidstaten bij de opsporing van gevaarlijke goederen, waaronder illegale gewasbeschermingsmiddelen. De Europese Commissie voert regelmatig audits uit in de lidstaten om te zien of de controlesystemen goed werken.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer