Europese Commissie stelt extra doelen in GLB

Het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel. De wijze waarop de Commissie ambities in het nieuwe GLB probeert te verwerken, wekt ergernis. - Foto: ANP
Het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel. De wijze waarop de Commissie ambities in het nieuwe GLB probeert te verwerken, wekt ergernis. - Foto: ANP

De Europese Commissie probeert via een binnenweg de ambities in de Boer-tot-Bordstrategie en de Biodiversiteitsstrategie in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te verwerken.

Vorige week lekte een stuk van de Europese Commissie uit, met een grotere rol voor indicatoren waar lidstaten op kunnen worden afgerekend. Het stuk maakt deel uit van de besprekingen tussen de Europese Commissie, het parlement en de voorzitter van de raad van Europese landbouwministers.

De indicatoren gaan bijvoorbeeld over hoe het areaal biologische landbouw zich ontwikkelt, hoeveel gewasbeschermingsmiddelen er worden gebruikt, het mestgebruik en het gebruik van antibiotica.

Zorgen bij SGP

De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) is als lid van de landbouwcommissie betrokken bij de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, het voorzitterschap en de Europese Commissie (de onderhandelingen tussen de drie instituties worden triloog genoemd). Hij mag niet op de inhoud van de besprekingen ingaan, maar hij maakt er geen geheim van dat hij zich er zorgen over maakt “dat de Europese Commissie de onderhandelingen gebruikt om de beleidsvoornemens uit de Boer-tot-Bord- en de Biodiversiteitsstrategie mee te nemen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De ambities van de Europese Commissie liggen nog niet eens vast in wetgeving. Het zijn wensen”, aldus de SGP‘er.

Dalende landbouwproductiviteit

De voortvarendheid van de Europese Commissie stoort hem ook om een andere reden. Er is nog niet eens gekeken wat de gevolgen van de beleidsvoornemens zijn voor de agrarische sector. Een impact-assessment ontbreekt nog. Het enige serieuze assessment dat nu bekend is, is gemaakt door het Amerikaanse ministerie van landbouw. Het Amerikaanse onderzoek schat in dat de landbouwproductie in de EU door de invoering van de Boer-tot-Bordstrategie met 7 tot 11% kan dalen.

Begin deze week spraken verschillende landbouwministers hun verbazing uit over het feit dat de Europese Commissie, buiten medeweten van de ministers, met aanvullingen is gekomen.

Wojciechowski: geen sprake van nieuwe voorstellen

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski ontkent dat er sprake is van nieuwe voorstellen. Landbouwminister Carola Schouten liet maandag blijken onaangenaam verrast te zijn over de inhoud van de voorstellen. Zij vindt dat er in de besprekingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Portugese voorzitterschap van de landbouwministers geen voorstellen op tafel kunnen komen waar de ministers geen oordeel over hebben kunnen vormen.

De voortgang van de triloog staat onder druk, omdat er nog veel moet gebeuren voordat het nieuwe GLB op 1 januari 2023 van kracht moet worden.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.