Europese Commissie wil fikse aanscherping fijnstofnormen

26-10 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De Europese normen voor onder andere fijnstof in de lucht worden aangescherpt en burgers krijgen meer mogelijkheden de naleving van de normen door bedrijven af te dwingen.

Dat zijn onderdelen van een maatregelenpakket voor schone lucht en schoon water, dat de Europese Commissie woensdag 26 oktober bekend heeft gemaakt.

Normen voor fijnstof

De normen voor fijnstof (PM 2,5) zullen met meer dan de helft worden verlaagd (van 25 naar 10 µg/m³), met het doel om uiteindelijk aansluiting te vinden bij de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Fijnstofdeeltjes komen direct in de lucht door uitstoot van bijvoorbeeld verkeer, industrie, landbouw, houtstook en natuurlijke bronnen. Daarnaast wordt fijnstof gevormd door chemische reacties tussen gassen, vooral van ammoniak uit de landbouw en stikstofoxiden uit verkeer en industrie.

300.000 vroegtijdige overlijdens

Volgens de Europese Commissie heeft de Europese bevolking van jaarlijks 300.000 vroegtijdige overlijdens als gevolg van lucht- en waterverontreiniging. De Europese Commissie streeft ernaar de verontreiniging van lucht in 2050 tot 0 (nul) te hebben teruggebracht.

Bij de aanpassing van het beleid zal in een groot deel van Europa in 2030 het fijnstofgehalte tot onder de 5 µg/m³ (WHO-norm) zijn gebracht. In het merendeel van Nederland en Vlaanderen blijft de fijnstofuitstoot nog boven de WHO-norm.

Oppervlaktewater controleren

De Europese Commissie stelt voor om oppervlaktewater stelselmatig te gaan controleren op onder andere antibioticaresistentie en de aanwezigheid van het Covid-virus. Er komt ook een lijst van gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten, waarop moet worden gemonitord. Een van die middelen is glyfosaat. Er worden maatregelen genomen om de watervervuiling door geneesmiddelen en cosmetica drastisch te verminderen. Waterzuiveringsinstallaties moeten ingericht worden om fosfaat uit humane mest terug te winnen, zodat die kan worden aangewend voor de voedselproductie.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer