Doorgaan naar artikel

Europese melkprijs stijgt licht

RMO van FrieslandCampina haalt melk op bij een melkveehouder. Het bedrijf verhoogt de melkprijzen in juli en augustus- Foto: Mark Pasveer

RMO van FrieslandCampina haalt melk op bij een melkveehouder. Het bedrijf verhoogt de melkprijzen in juli en augustus- Foto: Mark Pasveer

De gemiddelde Europese melkprijs lag in juni op € 32,24 per 100 kilo.

Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO, ZuivelNL en European Dairy Farmers.

Daarmee lijkt een einde gekomen aan de dalende trend in de melkprijzen die vanaf februari was ingezet. Daarbij moet wel worden gemeld dat de stijging zeer beperkt is en dat het niet ongebruikelijk is dat de melkprijs aantrekt na het voorjaar. De melkproductie loopt seizoensmatig wat terug, waardoor de markt überhaupt wat vriendelijker wordt.

Ierse melkprijs omhoog

Opvallend was dat in juni de melkprijzen van de drie Ierse ondernemingen het meest zijn gestegen, variërend van + € 0,80 bij Dairygold tot € 1,50 bij Glanbia. Grootste dalers waren DMK met € 1,50, Lactalis met € 1,10 en Hochwald met € 1,00.

Klimaatcheckprogramma Arla

De berekende melkprijs van Arla bleef gelijk, omdat tegelijkertijd met een prijsverlaging van € 1,00 een bonus van € 1,00 is ingevoerd voor het klimaatcheckprogramma met als doel de broeikasgasemissies te verminderen. Bijna alle melkveehouders laten deze klimaatcheck uitvoeren via het invullen van een digitale rekentool en ontvangen dus deze bonus.

Verdere stijging melkprijs verwacht

Ondanks alle onzekerheden die de markt nog kent, is de verwachting dat de gemiddelde melkprijs de komende maanden verder gaat stijgen. De kleine plus in juni is dus een voorproefje voor wat komen gaat. Dat blijkt ook uit de voorschotmelkprijzen die al door verschillende Europese zuivelaars bekend zijn gemaakt.

FrieslandCampina verhoogt de melkprijzen in juli en augustus en de verwachting is dat ook Lactalis en Savencia met hun prijzen omhoog gaan. Daar staat nog wel een prijsdaling bij Arla in juli tegenover, terwijl DMK en Saputo Dairy UK ongewijzigde melkprijzen noteren.

Beheer
WP Admin