‘Europese mengvoermarkt bepaald door afzetmarkt’

04-08-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Asbjørn Børsting, afgestudeerd aan de Universiteit van Kopenhagen (Agricultural Economics), was CEO van The Agricultural Council & DLG. Momenteel is hij directeur van DAKOFO, de Deense graan- en voedervereniging en tevens voorzitter van het Deense bio-economiepanel. - Foto: Fefac
Asbjørn Børsting, afgestudeerd aan de Universiteit van Kopenhagen (Agricultural Economics), was CEO van The Agricultural Council & DLG. Momenteel is hij directeur van DAKOFO, de Deense graan- en voedervereniging en tevens voorzitter van het Deense bio-economiepanel. - Foto: Fefac

Nieuwe soja-inkooprichtlijnen, de farm-to-fork-strategie en duurzamere voedselsystemen. Het zijn onderwerpen die een belangrijke rol gaan spelen voor de nieuwe Fefac-voorzitter Asbjørn Børsting

De Deen Asbjørn Børsting is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Europese organisatie voor de mengvoerindustrie Fefac, voor de periode 2020-2023. Een interview over Børstings nieuwe functie en de impact van Covid-19 op de EU-diervoederindustrie.

Wat zijn uw belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende jaren?

“Mijn termijn zal duidelijk worden gedomineerd door beleidsdiscussies in het kader van de farm-to-fork-strategie en de ambitie om duurzamere voedselsystemen te ontwikkelen. Het Europese eiwitplan zal waarschijnlijk een meer centrale rol krijgen als onderdeel van de lopende GLB-hervormingen. Fefac werkt aan relevante maatregelen om de Europese eiwitproductie te verhogen. Ik hoop ook dat Fefac oplossingen kan bieden voor het faciliteren van ontbossingsvrije sojatoeleveringsketens. De Fefac-richtlijnen voor soja-inkoop worden geüpdatet en de verwachting is dat de impact van deze bijgewerkte richtlijnen even groot zal zijn als toen de eerste versie in 2015 werd uitgebracht.”

Fefac werkt aan relevante maatregelen om de Europese eiwitproductie te verhogen

Op welke manier is de diervoederindustrie getroffen door de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19?

“Door de Europese ‘green lanes’ overeenkomst zijn ernstige verstoringen in de toelevering van grondstoffen voorkomen. Samen met onze supply chain-partners hebben we ervoor kunnen zorgen dat de leveringen aan veehouders niet werden verstoord. Ik verwacht dat de invloed op de Europese diervoederindustrie de komende jaren vooral zal worden bepaald door effecten op de afzetmarkt. We weten dat consumptiepatronen met betrekking tot dierlijke producten zijn veranderd, vooral door sluitingen in de horeca in veel landen. Dit heeft invloed op de voerproductie, vooral in de pluimveesector.”

Hoe denkt u bij te dragen aan het herstel van de industrie in uw nieuwe rol?

“Ik hoop dat mensen beseffen dat we op de invoer van grondstoffen hebben kunnen rekenen. In het huidige politieke debat bekritiseren mensen vaak het feit dat we grondstoffen importeren, maar in Europa zouden we ernstige voedselzekerheidsproblemen hebben gehad als de import zou zijn afgesneden. Samen met Fefacs partnerorganisaties Fediol en Coceral, wil ik benadrukken dat handel een belangrijke rol speelt om ervoor te zorgen dat de Europese veehouderijsector kan gedijen en consumenten veilige, duurzame en betaalbare voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong kan bieden. Desalniettemin zijn we ons bewust van het politieke verlangen naar een ‘groen herstel’. Ik ben me bewust van de milieueffecten die de veehouderij heeft. De diervoederindustrie zet zich in om bij te dragen aan innovatieve oplossingen.”

De diervoederindustrie zet zich in om bij te dragen aan innovatieve oplossingen

Zijn er nog andere uitdagingen waar de EU-diervoederindustrie de komende jaren mee te maken krijgt?

“Zoals vermeld in de farm-to-fork-strategie, zal de discussie over het opzetten van duurzame voedselsystemen ons de komende jaren en zelfs na 2023 bezig houden. Een bijzondere uitdaging is de positie van de veehouderij in de samenleving en de consumptie van dierlijke producten. De organisaties die voorstander zijn van een vermindering van beide, zullen alleen maar mondiger worden. De communicatie-uitdaging gaat nu naar de beleidsarena. Fefac werkt samen met zijn partners in de veehouderij in de Europese ‘livestock voice’ om ongegronde kritiek aan te pakken. Ik ben er sterk van overtuigd dat er geen duurzame voedselsystemen zijn zonder dierlijke landbouw.”

Ploegmakers
Marieke Ploegmakers Redacteur All About Feed
Meer over


Beheer