Europese mengvoerproductie stabiel in 2020

09-06-2021 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

De Europese mengvoerproductie bleef met een lichte stijging van 0,1% nagenoeg stabiel vorig jaar. De totale productie kwam uit op bijna 165 miljoen ton. Dat blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie Fefac.

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen bleef de mengvoerproductie op peil ondanks het coronavirus dat impact had op verschillende sectoren. In de pluimveevoerproductie was een daling van 0,8%, de eerste daling in tien jaar. Die is het effect van de verspreiding van vogelgriep en het coronavirus dat impact had op de afzet. Ook de rundveevoerproductie daalde licht, met 0,2%, als gevolg van de indirecte impact van het coronavirus. Een droge lente en slechte grasgroei in verschillende landen zorgden ervoor dat de daling minder groot was dan werd voorspeld.

Meer varkensvoer

De productie van varkensvoer door Europese producenten steeg met 1,3%, ondanks de verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Verschillende landen profiteerden namelijk van de extra mogelijkheden naar China te exporteren als gevolg van het exportverbod voor Duitsland. Ook bleven varkens langer dan normaal op de varkensbedrijven door capaciteitsproblemen bij slachterijen. Dat leidde tot een hogere voeropname.

Als gevolg van vogelgriep en Afrikaanse varkenspest kampen sommige landen met problemen in de export van dierlijke producten. Fefac verwacht dat dit en de effecten van het coronavirus in 2021 blijven aanhouden en effect zullen hebben op de mengvoerproductie. Ook de Green Deal en nationale milieu- en welzijnskwesties zullen hun stempel drukken op de vee- en veevoersector in de Europese Unie.

Kloosterman
Meer over


Beheer