Doorgaan naar artikel

Europol onderschept 320 ton illegale zuivel

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Europol en Interpol hebben in de eerste helft van dit jaar 320 ton gesmokkelde of ondermaatse zuivelproducten in beslag genomen.

De nationale autoriteiten namen melk en kaas in beslag die een bedreiging vormden voor de gezondheid van de consument. Bovendien werd 210 ton kaas in beslag genomen, die niet voldeed aan de regels omtrent etikettering met beschermde geografische benaming. Het onderzoek naar zuivel richtte zich op Bulgarije, Italië, Frankrijk, Griekenland, Portugal en Zwitserland.

Niet-geregistreerd pakhuis

Bij het onderzoek in Bulgarije werd in een niet-geregistreerd pakhuis in zeven kaasmonsters zetmeel en E.coli aangetroffen. Er werd 3,6 ton zuivel in beslag genomen dat niet aan de veiligheidseisen voldeed. De producten waren bestemd om gesmolten kaas van te maken.

Opson 2020

Het onderzoek naar zuivel was onderdeel van operatie Opson 2020, waarin diverse onderzoeksorganisaties in samenwerking met het Europees Bureau voor Fraudebestrijding en de Europese Commissie onderzoek deed naar voedingsmiddelen die niet aan de eisen voldoen. Bij deze grootschalige actie werden dit jaar 19 georganiseerde misdaadgroepen ontmanteld die betrokken zijn bij voedselfraude. Er werden 406 verdachten aangehouden.Bij meer dan 26.000 controles is ongeveer 12000 ton illegale en potentieel schadelijke producten in beslag genomen ter waarde van ongeveer € 28 miljoen. Met meer dan 5.000 ton in beslag genomen, was diervoeder het meest in beslag genomen product.

Onderzoek naar paardenvlees

Naast de zuivel werden speciale onderzoeken gedaan naar olijfolie, alcoholische dranken en paardenvlees. Uit slachthuizen in onder andere Nederland, België en de zuidelijke landen werden levende dieren en 17 ton paardenvlees in beslag genomen.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin