Collegereeks Bedrijfskunde

Datum: 8, 15, 22 mei, 5, 12 en 19 juni 2023

De agri- en foodsector is continu in beweging. U heeft voortdurend te maken met nieuwe trends en ontwikkelingen. U moet telkens inspelen op veranderende marktkansen. Het geldt voor ondernemers in de food- en agrisector, maar bent u actief in de toeleverende industrie, in de afzet en verwerking of de dienstverlening; ook dan heeft u er dagelijks mee te maken. Het vraagt welhaast een academisch denkniveau om adequaat te kunnen reageren. Food & Agri Business Academy biedt u die mogelijkheid in de Collegereeks Bedrijfskunde voor Food & Agribusiness.

Tijdens deze collegereeks maakt u kennis met de belangrijkste processen die zich afspelen in het bedrijfsleven van de food- en agrisector. U leert over productie, personeelsmanagement, verkoop, marketing, export, ketenmanagement/samenwerking, logistiek en financiën. Kortom: een volwaardige opleiding bedrijfskunde, toegespitst op agri en food.

 • Leer alles over de bedrijfsmatige kant van de food- en agriwereld, van financiële zaken tot marketing en logistieke uitdagingen
 • Maak keuzes vanuit strategisch perspectief
 • Leer hoe het denken in ketens leidt tot een betere bedrijfsvoering
 • Leer van én met elkaar
 • Wees de ideale gesprekspartner in de food- en agribusiness

 

De collegereeks Bedrijfskunde in de Food & Agribusiness heeft mij meer inzichten gegeven in het ondernemerschap en specifiek het ondernemerschap in de agribusiness. Gedurende de bijeenkomsten werden we op een zeer kundige wijze meegenomen door alle facetten van het ondernemerschap. Van leiderschap tot strategie, en financieel management tot operatie alles kwam aan de orde tijdens deze reeks. Fijn was ook dat de mede studenten allemaal uit dezelfde sector komen waardoor je in discussie tot nieuwe toepasbare inzichten kon komen”.

– Commercieel manager Telerscoöperatie Oxin Growers

 

Aanmelden

Download de brochure

Programma

 • College 1 - De succesvolle ondernemer

  Wat kenmerkt nu eigenlijk ervaren, succesvolle ondernemers? Gaat het er om wie ze zijn, of gaat het er juist om wat ze doen en hoe ze denken? In deze masterclass zal het ondernemerssucces vanuit een drietal invalshoeken worden bekeken. Ten eerste vanuit de klassieke invalshoek: vanuit wie ze zijn. Zijn er kenmerken te vinden die ondernemers gemeenschappelijk hebben, zijn ze ontwikkelbaar en zijn ze herkenbaar voor u? Ten tweede vanuit gedrag, ondernemen is leren door te doen, maar betekent dat uitproberen, vallen en weer opstaan of juist ver voorruit plannen? En als laatste hoe ondernemers denken. Hoe maken ondernemers beslissingen en hoe redeneren ze? Welke argumenten gebruikt u eigenlijk als u een nieuw idee inschat op waarde?

 • College 2 | Leiderschap bij verandering

  Zijn we wel goed wijs in een verandering van tijdperk? Hoe krijg ik een verandering in mijn bedrijf voor elkaar? Hoe kan ik omgaan met complexiteit en dynamiek? Wat is nodig voor een inspirerende aanpak gericht op resultaat dat er toe doet? Mike Hoogveld ‘staat stil bij verandering’ en zet een verfrissend perspectief neer geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

 • College 3 | Strategie

  De Nederlandse food & agrisector kenmerkt zich door haar innovatieve kracht, productiviteit en internationale concurrentiekracht. Desondanks staan rendementen en vraag onder druk als gevolg van onder meer veranderende regelgeving, duurzaamheid en prijsconcurrentie. Vanuit strategisch perspectief zal iedere speler in deze sector keuzes moeten maken hoe zich te onderscheiden, met wie samen te werken en op welke wijzen zich te organiseren. In zijn verhaal zal Richard Janssen ingaan op strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten en de rol van het strategieproces daarbij.

  Strategie in verandering

  • Wat is strategie nu eigenlijk?
  • De waarde van strategisch denken
  • Verandering in strategische stijlen
  • Het vergroten van het aanpassend vermogen
 • College 4 - Financieel management
  • De jaarrekening en financieel management; het verhaal achter de cijfers
  • Opzoek naar de cruciale geldstromen in uw bedrijf; cash still remains king
  • Financiële performance en weerbaarheid; kijken door de bril van vermogensverschaffers

  Het college financieel management neemt deelnemers mee in de jaarrekening en gaat in op de rol van financieel management bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen. Op welke wijze rechtvaardig je nu de allocatie van kapitaal in een globaliserende wereld, waarbinnen supply chains steeds verder met elkaar integreren en waarbij de consument een steeds kritischer houding aanneemt ten opzichte van het duurzaam organiseren van stappen die zitten tussen korrel en borrel. Hoe vertaal je binnen die context de waardepropositie van je bedrijf naar toeleverancier en afnemer enerzijds en de spelers in de internationale kapitaalmarkten anderzijds. What’s your story and make it count?

 • College 5 | Samenwerken & leiderschap
  • Wat zijn de belangrijkste speelvelden van leiderschap?
  • Een evolutionaire kijk op leiderschap
  • Hoe kunnen we zorgen dat we zelf en onze mensen in de groene zone blijven?

   

  Leiderschap: Herkennen van het moment wanneer je toegevoegde waarde hebt voor de organisatie en de moed en competentie hebben om dat moment te pakken.

  Het vraagstuk waar Dr. Jaap Schaveling zich vooral mee bezig houdt is hoe we steeds weer beïnvloed worden door de omgeving, maar ook hoe we die omgeving kunnen beïnvloeden. Dat is de essentie van leiderschap, hoe word ik meer de speler in plaats van de bal? Aan de hand van de sociale psychologie, de evolutionaire psychologie en systeemdenken zullen we dit vraagstuk in kaart brengen inclusief concrete tools wat u kunt doen. Ook zal tijdens dit college een relatie worden gelegd met de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de United Nations. Binnen het onderdeel food zijn deze ontwikkelingen op wereldniveau essentieel in de wereld waarin we leven. Goede bedrijfsvoering en daarmee leiderschap bevindt zich niet alleen op het niveau van de eigen organisatie maar ook in zekere zin op wereldniveau.

 • College 6 | Regisseer de keten

  Hoe blijf je als bedrijf succesvol in een wereld van disruptie en globalisering, met een toenemende roep om verduurzaming en snel veranderende klantwensen? Hoe houd je alle stakeholders tevreden en realiseer je tegelijkertijd een gezond rendement?

  In essentie is het antwoord eenvoudig: Ketensamenwerking. Een keten die op elkaar is ingespeeld functioneert beter, sneller, goedkoper en duurzamer, en is innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Daarom koppelen we in dit college de theoretische belofte aan de praktijk: hoe geef je die ketensamenwerking vorm? Centraal staat het begrip regie. Je kunt een keten immers niet controleren, maar wel regisseren.

  Michel van Buren laat zien wat de succesfactoren van ketensamenwerking zijn. De onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • ketensamenwerking in tijden van grote veranderingen;
  • een ketenstrategie bouwen die door alle stakeholders wordt gedragen;
  • de strategie vertalen naar de dagelijkse uitvoering met de juiste infrastructuur, processen en kpi’s;
  • leiderschap en cultuur – zo wíllen mensen samenwerken;
  • de rol van de ketenregisseur: sturen op basis van kracht in plaats van macht.

  Talloze voorbeelden uit de praktijk passeren de revue, met zowel aandacht voor de missers als de successen. Na dit college weet je hoe je de beloften van ketensamenwerking in de praktijk waarmaakt en wat dat oplevert.

  Kernwoorden:

  • Ketensamenwerking
  • Van strategie naar praktijk
  • Stakeholdermanagement
  • Leiderschap gericht op samenwerking en vertrouwen

Sprekers

Prof. dr. Jaap Schaveling
Prof. dr. Jaap Schaveling
Hoogleraar Samenwerken & Leiderschap, Nyenrode Business Universiteit

Jaap Schaveling is Nyenrode’s associate professor op het terrein van samenwerken en leiderschap. Hij verzorgt o.a. de module Leiderschap & Samenwerken in het kader van het MBA programma Food & Finance dat met name ook gericht is op de agrarische sector. Hij publiceerde veel boeken op dit terrein.

Henk Kievit
Henk Kievit
Directeur Nyenrode faculty Center for Entrepreneurship | Governance & Stewardship en programmadirecteur Modular Executive MBA programs for Food & Innovation/Business & IT/Public & Private
Dr. Mike Hoogveld
Dr. Mike Hoogveld
Co-founder en Partner nlmtd

Dr. Mike Hoogveld is expert in het toekomstbestendig maken van organisaties. Als partner bij nlmtd adviseert en begeleidt hij hierin een grote diversiteit aan organisaties. Daarnaast verricht hij hierin wetenschappelijk onderzoek aan Nyenrode. Ook is hij een veelgevraagd spreker en doceert hij aan diverse universiteiten en business schools. Zijn laatste drie boeken, waaronder het meest recente Futureproof, behaalden alle drie de nummer 1 positie en werden genomineerd voor Managementboek van het Jaar en de PIM Literatuurprijs.

Sander Oude Luttikhuis
Sander Oude Luttikhuis
Senior lecturer corporate finance, Nyenrode Business Universiteit

Sander is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van strategisch management en ondernemingsfinanciering en hij heeft de postdoctorale studie Business Valuation afgerond. Sander heeft ruime ervaring in het domein van bedrijfswaarderingen, fusies & overnames en internationale kapitaalmarkten en begeleid hij instellingen en bedrijven binnen het food en agri domein. Als sparringpartner helpt hij raden van bestuur en directies bij corporate finance vraagstukken.

Dr. Richard Janssen
Dr. Richard Janssen
Assistent Professor Strategic Innovation & Interim Manager

Verbonden aan Center for Strategy, Organisation and Leadership, Nyenrode Business Universiteit

Michel van Buren MBA
Michel van Buren MBA
Supply chain believer, spreker, mede-oprichter van het Supply Chain Excellence Platform en mede-auteur van het boek "Regisseer de Keten"

Michel van Buren is oprichter en eigenaar van BLMC, al 22 jaar specialist in supply chain consultancy, project- & interim management. Hij ervaart in zijn praktijk dat bedrijven die zowel intern als extern samenwerken, wendbaarder zijn, duurzamer opereren, een aantrekkelijker aanbod hebben en betere omzetten en marges behalen.

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit ontplooit hij kennisinitiatieven zoals het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) en de tweejaarlijkse Nationale Supply Chain Monitor. Samen met hoogleraar Jack van der Veen schreef Michel het boek Regisseer de keten.

Jan Willem van der Schans
Jan Willem van der Schans
Bedrijfskundige Erasmus Universiteit Rotterdam en Co-Founder bij Task Force Korte Keten

Praktische informatie

 • Voor wie?

  Bedrijven die goederen en diensten leveren aan food- en agribedrijven of zorgen voor verwerking, afzet en transport van producten van de primaire land- en tuinbouw- bedrijven. Logistiek Managers, Kwaliteitsmanagers, Commercieel managers, Marketing managers, Financieel adviseurs, Ondernemers (boeren en tuinders).

 • Vooropleiding

  De opleidingen van Food & Agri Business Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

 • Aanmelden

  Meld u nu aan via het formulier door te klikken op “aanmelden“. Heeft u vragen over het inschrijven? Bel met onze administratie 0314 – 35 8105 of mail naar aanmeldingen.events@misset.com

 • Deelnametarief

  € 2.295,- (exclusief btw) per persoon.

 • Studiebelasting

  Het college ‘De succesvolle ondernemer’ wordt voorafgegaan door een huiswerkopdracht. Verder is er buiten de colleges geen directe studiebelasting in de vorm van zelfstudie of opdrachten. Uiteraard wordt u uitgedaagd het geleerde direct in uw dagelijkse praktijk toe te passen.

 • Opzet collegereeks

  De collegereeks bestaat uit 6 verschillende colleges.

  Iedere college dag willen we graag om 15.30 uur starten. Daarom ontvangen wij u graag om 15.00 met koffie of thee. Vervolgens wordt er om 17.00 uur een maaltijd geserveerd. Van 18.00 uur tot 19.30 uur vindt deel 2 van het college plaats. Dieetwensen graag van te voren doorgeven.

Partners

Bekijk ook eens onze andere collegereeksen:

Beheer