Everts (VanDrie): ‘Alle contracten worden uitgediend’

19-12-2020 | |
“Leuk was anders, een enerverend jaar was het zeker”, zegt Marijke Everts, directeur Corporate Affairs bij VanDrie Group over 2020. - Foto: Koos Groenewold
“Leuk was anders, een enerverend jaar was het zeker”, zegt Marijke Everts, directeur Corporate Affairs bij VanDrie Group over 2020. - Foto: Koos Groenewold

De kalverhouderij wordt dubbel geraakt door corona, ziet Marijke Everts (VanDrie Group) – een nieuw talent in de FoodAgriTop50. De overheid koppelt steun aan extra eisen, die elders niet gelden. Oneerlijk. Ze springt uit haar vel over Kamer-moties richting kalverintegratie VanDrie.

“Leuk was anders, een enerverend jaar was het zeker”, zegt Marijke Everts, directeur Corporate Affairs bij VanDrie Group die op plek 36 binnenkomt in de FoodAgriTop50, voorheen de AgriTop50. “Onze Italiaanse dochter Zoogamma zit vlak bij Bergamo, het coronahart van Italië. Daar hebben we twee collega’s aan de ziekte verloren. We wisten dus al vroeg dat we niet moesten onderschatten wat er op ons af zou komen.”

Hoe heeft u daarop uw plan getrokken?

“We hebben rigide maatregelen genomen. Als eerste zijn alle protocollen nagetrokken, hebben we de kantoren van de slachtlocaties gescheiden en zijn het aantal bezoeken geminimaliseerd. De afstand tussen de medewerkers in de slachterijen is waar mogelijk vergroot. We hebben preventief de gezondheid van de medewerkers gecheckt, temperaturen gemeten bij binnenkomst en mensen getest via Eurofins, omdat we direct al inschatten dat de GD’s onvoldoende testcapaciteit zouden hebben.

Ongeveer de helft van onze medewerkers is werkzaam via inleenbedrijven, een groot deel daarvan is arbeidsmigrant. Die bedrijven hebben we voordat er enige discussie over was gescreend, met name op huisvesting en vervoer van de mensen. Niet alleen gescreend, ook controle van de werkelijke situatie en handhaving daarop. Niet leuk dat je politieagentje moet spelen, maar het werkt wel.”

Jullie zijn niet negatief in de pers gekomen, jullie overbuurman Vion-Apeldoorn wel.

“Wij hebben vooraf geacteerd en bleven gelukkig gespaard van problemen. Als je zo in de belangstelling staat, moet je er zeker alles aan doen dat zoiets je niet overkomt. Voor de buitenwereld leek het alsof de hele slachterijwereld een probleem had; bij één vleesproducent ging het fout en iedereen werd over dezelfde kam geschoren. Ontzettend vervelend, het straalde ook op ons af.”

Dat ingevroren kalfsvlees gaat langzaam op de markt komen en de sector minstens twee jaar voor de voeten lopen

Hoeveel heeft corona VanDrie gekost?

“Daar doen we geen mededelingen over. Onze jaarverslagen zijn openbaar, daar is het volgend jaar wel in te lezen. De kosten stijgen, de opbrengsten vallen tegen, dat snapt iedereen wel. We hebben NOW-steun gekregen omdat tijdens de eerste lockdown de omzet meer dan 20% daalde.

De meeste pijn zit in het wegvallen van de out-of-homemarkt, de horeca. Ongeveer een kwart van het kalfsvlees, veelal de luxere delen, is tijdens die eerste lockdown ingevroren. Daar moet je ongeveer een kwart op afwaarderen. Dat vlees gaat langzaam op de markt komen en de sector minstens twee jaar voor de voeten lopen.”

Gaan jullie daarom snijden in contracten met kalverhouders?

“Nee, absoluut niet. Alle contracten worden uitgediend, daar wordt niet aan getornd. Wel is er nu minder opzet van dieren.”

Is dat wegvallen van de horeca niet deels opgevangen door extra retailafzet?

“Ja, en dat is wel een lichtpuntje. De afzet naar retail is ongeveer 5% gegroeid, vooral in Italië, onze grootste afzetmarkt. We verwachten dat die extra retailafzet na corona deels doorzet.”

De online-actie met verkoop van kalfsvlees via Alpuro Breeding en Ameco rechtstreeks aan de consument. Ook een blijvertje?

“Dat was zeker een succes, de vraag was veel groter dan we inschatten. Dat gaan we zeker herhalen, bijvoorbeeld met Kerstmis. Wat we ook gaan uitbreiden is verkoop via kalverhouders. Dat is ook een mooie manier om de kalverhouderij bekender te maken en meer draagvlak te geven.”

Lees ook: Acties met kalfsvlees scoren boven verwachting

Het invriezen gaat de sector een paar jaar voor de voeten lopen. Wat gaat dat betekenen?

“In Nederland verwacht ik een krimp in dieraantallen, 10 tot 15% op relatief korte termijn, zeg de komende twee tot drie jaar. Die krimp kent meerdere aanjagers. Ten eerste zijn er altijd stoppers, oudere ondernemers zonder opvolger. Dat wordt versterkt door de stikstofdiscussie, waardoor opkoopregelingen worden opgetuigd en mensen uitstappen. In Gelderland is er al één speciaal voor kalverhouders, in Brabant wordt daar over gepraat. En dan is er ook nog de recent afgekondigde landelijke opkoop rond natuur die zeker ook in de kalverhouderij gaat doorwerken. Het verlies aan dierplaatsen is ook deels gevolg van een lagere bezetting. In de sector wordt een beweging naar 2 vierkante meter per dier bediscussieerd.”

Ja, we zijn een grote partij, maar we zijn niet ‘de sector’

Bij jullie gaat het van ‘au’, maar hoe gaat het met de vrije mesters?

“Dat baart me de meeste zorgen, de zeer slechte financiële resultaten onder vrije mesters, en dan met name rosémesters. Het is mijn grootste frustratie dat de overheid hen en de kalversector niet tegemoet komt, maar wel veel geld uittrekt om andere delen van de economie te stutten. Er wordt in Kamer-moties zelfs op gewezen dat VanDrie het maar moet oplossen in de kalversector. Dat is nog zo’n frustratie. Als ik zulke dingen zie, spring ik uit mijn vel. Ja, we zijn een grote partij, maar we zijn niet ‘de sector’.”

Lees ook: Vrije kalvermesters zien hoognodige hulp uitblijven

Brengen ketenpartijen de vrije mesters soelaas?

“Er worden nu prijsgarantiecontracten afgesloten, dus de hand wordt uitgestoken, vooral richting rosémesters. Ja, ook wij als VanDrie Group geven die nu af, incidenteel, en het is een kwestie van onderhandelen of het een, twee of drie rondes is. Besef wel dat het geen inkomensgaranties zijn. Ook met prijsgaranties kom je echt niet smetteloos uit deze crisis. Een deel van de mesters kiest nu zekerheid, liever een ton verlies de komende periode dan mogelijk het viervoudige verlies op de vrije markt.”

Overheidsbeleid is dus een ergernis nu?

“Ja, wel als ik kijk naar het koppelen van dossiers. Dat is een heel vreemde. Dierwelzijn, stikstof, alles wordt gekoppeld aan benodigde coronasteun. De kalversector kan steun krijgen als ze afziet van de lange-afstandstransporten. Daarmee is de kalverhouderij de eerste sector waarin zulke eisen aan ondersteuning gesteld wordt. Het lange-afstandstransport staat zeker ter discussie, maar de vraag is of dat terecht is. Diverse wetenschappelijke studies wijzen uit dat de lengte van transport er niet toe doet, het gaat om de manier waarop dat transport plaatsvindt. En natuurlijk de vitaliteit en gezondheid van het dier.”

Die 15% kalverplaatsen die verdwijnen, worden echt wel opgevuld buiten Nederland

Is de opstelling van de Nederlandse overheid aanleiding om meer uit te zien naar andere landen?

“Dat gaat nu bijna vanzelf. Die 15% kalverplaatsen die verdwijnen, worden echt wel opgevuld buiten Nederland. Daarmee zetten we ons als Nederland op achterstand, verliezen we een stuk voorsprong in kennis. Of het een positieve bijdrage levert aan duurzaamheid? Ik denk het niet. Dat is geen goede ontwikkeling.”

Slechte resultaten zijn vaak voorbode voor consolidatie in een sector. Is die op komst?

“Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Het aantal dierplaatsen gaat verminderen maar in de ketenschakels zie ik dat bedrijven zich meer focussen op andere terreinen. De meeste bedrijven in onze keten zijn relatief stevige familiebedrijven. Dan zie je minder snel consolidatie als bij vennootschappen. Ze slikken de pijn en bouwen daarna gestaag door. Ik verwacht geen gekke dingen, zoals bij de pluimveesector, waar veel veranderingen gaande zijn.”

Bodde
Robert Bodde Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.