Experts: melkprijs tot 2030 gemiddeld € 36

Panel Langetermijnprognoses melkveehouderij schat de gemiddelde melkprijs tot 2030 op € 36 per 100 kilo.

Dat meldt Wageningen UR. De prijs is van belang aangezien deze onder meer wordt gebruikt door financiële instellingen bij het opstellen van bedrijfsbegrotingen.

Het gaat om de gemiddelde melkprijs inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom (exclusief bijschrijvingen ledenrekening en exclusief 9% btw). De inschatting is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De eerste jaren wordt een lager prijsniveau verwacht als gevolg van de marktverstoring door de coronacrisis, maar verder vooruitkijkend wordt een hoger niveau ingeschat.

Contante melkprijs

Het panel toont zich tevreden over de wijze waarop de laatste jaren een bedrijfsspecifieke melkprijs wordt bepaald. Deze prijs is gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de afgelopen minimaal 3 jaar ontving. Dit is exclusief bijschrijvingen op naam. Vervolgens wordt het verschil met de landelijk gemiddelde melkprijs van Wageningen Economic Research bepaald. Dit verschil is bepalend voor de afwijking ten opzichte van de norm van € 36.

Geitenmelk

Ook voor geitenmelk is een langetermijnverwachting uitgesproken. Hier gaat het om een gemiddelde melkprijs tot 2030 van naar schatting € 58 per 100 kilo. Bij een productieniveau van 1.100 kilo komt het verwachte saldo daarmee op € 288 per geit per jaar. De prognose voor de geitenmelkprijs is gebaseerd op de door een deskundigenpanel verwachte prijsontwikkeling. Op basis van hun verwachtingen en het tienjaars historisch gemiddelde is de melkprijs met € 2 per 100 kilo verhoogd.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.