Doorgaan naar artikel

‘Expliciete achterstelling’ is geen verpanding melkgeld

Leden hebben baat bij een solide kredietprofiel van FrieslandCampina, zegt Schuirink. - Foto: Mark Pasveer

Leden hebben baat bij een solide kredietprofiel van FrieslandCampina, zegt Schuirink. - Foto: Mark Pasveer

Impliciet wordt het melkgeld al achtergesteld uitbetaald. Door dat formeel te maken, dus expliciet, verandert niks voor de melkveehouder, maar kan FrieslandCampina wel miljoenen euro’s rente per jaar besparen op leningen.

Voor een grote, internationale onderneming als FrieslandCampina is goede toegang tot de (korte en lange termijn) kredietmarkten belangrijk. Die toegang is niet alleen nodig voor de dagelijkse gang van zaken, denk aan het uitbetalen van het maandelijkse melkgeld, salarissen, et cetera, maar ook om investeringen in de toekomst te kunnen doen, bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe fabrieken in groeimarkten. Kredietbureaus zoals S&P en Fitch spelen hierbij een belangrijke rol. Het kredietprofiel en de kredietwaardering (rating) die zij voor FrieslandCampina opstellen, zijn een soort rapportkaart waarop investeerders hun beslissingen baseren. Een solide creditrating zorgt voor goede toegang tot krediet en lagere rentekosten.

FrieslandCampina en leden praten over financiering

Tijdens de zomerledenbijeenkomsten die momenteel plaatshebben, spreken we met de leden over verschillende aspecten van onze korte en lange termijn financiering. Een van deze onderwerpen is het belang van het bewaken van ons goede kredietprofiel bij de kredietbureaus. FrieslandCampina is een financieel solide onderneming die absoluut tegen een stootje kan, maar we moeten altijd vooruit blijven kijken en we staan momenteel waarschijnlijk aan de vooravond van een grote, wereldwijde recessie.

Er is dus absoluut geen sprake van ‘verpanding van melkgeld’

Het kredietprofiel kan met het oog hierop verder worden versterkt door de ‘impliciete achterstelling van het melkgeld’ die we in principe nu hebben ‘expliciet’ te maken, met andere woorden vast te leggen. Andere grote coöperaties, zoals Fonterra en Dairy Farmers of America, hebben deze achterstelling al eerder expliciet vastgelegd.

Verpanden van melkgeld niet aan de orde

Concreet zou dit betekenen dat we vastleggen dat bij heel grote problemen voor de onderneming, je moet daarbij denken aan het theoretische geval van een faillissement of surseance van betaling, de vorderingen van senior schuldeisers (zoals banken en verzekeraars die geld hebben uitgeleend aan FrieslandCampina) voorgaan op de uitstaande melkgeldvordering van de leden. De kredietbureaus en investeerders hechten hier veel waarde aan en het is een simpele, kosteloze manier om ons kredietprofiel verder te versterken en op jaarbasis miljoenen euro’s aan rentekosten te besparen.

De financiële positie van de leden is het meeste gebaat bij een sterke, goed gefinancierde onderneming

Er is dus absoluut geen sprake van ‘verpanding van melkgeld’ en dit betekent ook niet dat ‘het vermogen op naam wordt uitgehold’ of dat dit ten koste gaat van ‘de financiële soliditeit van de ledenbedrijven’, zoals in een artikel op foodagribusiness.nl wordt aangegeven. Integendeel, de financiële positie van de leden is het meeste gebaat bij een sterke, goed gefinancierde onderneming die immers de bron is van alle kasstromen richting de leden. Dus als de onderneming een solide kredietprofiel heeft, heeft elk lid daar baat bij.

Leden FrieslandCampina welkom op zomerledenbijeenkomsten

Tijdens de zomerledenbijeenkomsten bespreken we dit onderwerp open met onze leden om te horen hoe zij hier tegenaan kijken. We nodigen de leden uit om naar de bijeenkomsten te komen en hierover mee te praten.

Beheer
WP Admin