Export pootaardappelen loopt achterstand iets in

10-04-2020 | |
Door de kletsnatte herfst werd het pootgoed laat geoogst. Foto: Hans Banus
Door de kletsnatte herfst werd het pootgoed laat geoogst. Foto: Hans Banus

Nederland exporteert tot nu toe minder pootgoed dan gemiddeld. Vooral Afrika en Azië kopen minder. Het effect van de coronacrisis is nog niet zichtbaar in de laatste exportcijfers.

De export van pootaardappelen loopt wat achter op het vijfjaarlijks gemiddelde. Maar de achterstand wordt steeds kleiner. Eind december liep de export nog bijna 9% achter op het vijfjaarlijks gemiddelde. Eind februari was dat gezakt naar 4,2%.

Veel herkeuringen van pootgoed

Dat de export tot en met december stroef verliep had twee oorzaken. Door de kletsnatte herfst werd laat geoogst. En er was veel pootgoed in de nacontrole in klasse verlaagd, wat leidde tot veel herkeuringen. Daardoor moesten exporteurs langer wachten op de uitslagen van de keuringen. Maar die achterstand was eind februari voor bijna de helft weer ingelopen.

Vooral Egypte (-29%) en Libië (-22%) laten het afweten

Wat opvalt in de exportcijfers is dat Azië en Afrika beduidend minder pootgoed hebben gekocht dan gemiddeld. De export naar Azië tot en met februari loopt 4,7% achter op het vijfjaarlijks gemiddelde, die naar Afrika zelfs 14%. Vooral Egypte (-29%) en Libië (-22%) laten het afweten. Terwijl in het vijfjaarlijks gemiddelde ook de export van oogst 2018 zit verwerkt. Die was erg laag vanwege de kleine oogst in het gortdroge 2018.

Pootgoed naar Aziatische bestemmingen

Bij de Aziatische bestemmingen zijn het vooral Libanon (-24,4%) en Saoedi-Arabië (-29,4%) die minder pootgoed dan normaal hebben besteld in Nederland. De situatie in Libanon is erg onrustig. Bovendien draait de economie daar belabberd. Dat maakte exporteurs terughoudend om aan dat land te leveren. Saoedi-Arabië heeft een voorkeur voor klasse E-pootgoed, maar dat is dit seizoen minder voorhanden vanwege de vele klasseverlagingen als gevolg van virusaantasting. Daar staat tegenover dat Irak (+31,2%) en Syrië (+7,9%) wel meer Nederlands pootgoed hebben geïmporteerd. Het verdwijnen van Islamitische Staat geeft meer stabiliteit in deze landen; boeren zijn hun bedrijven weer aan het opbouwen.

Export Amerika en Europa

De export naar Amerika loopt goed. Daar is tot en met februari 21.520 ton pootgoed heen verscheept, vooral naar Cuba (14.176 ton). De export naar Cuba groeit al jaren. De overheid in Cuba wil goedkoop voedsel voor de bevolking en aardappelen zijn goed te telen in Cuba. Daarom stimuleert de overheid de aardappelteelt.

De export binnen Europa tot en met februari loopt iets voor op het gemiddelde (+1,7%), ondanks dat het voorjaar laat van start is gegaan. Maar de export binnen Europa heeft in maart een flinke deuk opgelopen. Door de coronacrisis is de vraag naar frites voor horeca en evenementen weggevallen. De fritesproducenten zitten met een enorme berg aan fritesaardappelen waar ze niets mee kunnen. In Nederland wordt het overschot geschat op 1 miljoen ton.

Impact coronacrisis nog niet duidelijk

Het probleem speelt in alle landen waar aardappelen worden verwerkt tot frites. Daardoor zijn buitenlandse pootgoedorders ingetrokken, want de verwerkers gaan minder contracteren. Ze willen zo lang mogelijk oogst 2019 blijven verwerken. Dat drukt ook de export van pootgoed. Eind april publiceert de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) de exportcijfers over maart. Pas daarna wordt de impact van de coronacrisis op de pootgoedexport duidelijk.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.