Extern salderen binnenkort van start

Foto: Misset
Foto: Misset

Extern salderen met veehouderijbedrijven wordt binnenkort mogelijk. De provincies en het Rijk stellen die mogelijkheid open.

Dat meldt het Interprovinciaal Overleg, de koepelorganisatie van de provincies. Noord-Brabant noemt als eerste een concrete datum: 15 september. Ook in Zeeland gaat het extern salderen ‘medio september’ van start. Andere provincies volgen later. Overijssel meldt nog geen datum, maar wil wel in september nog van start gaan. In Limburg kon het al langer.

Tegelijk met extern salderen wordt ook het verleasen van stikstofruimte mogelijk.

30% stikstofruimte afgeroomd

Extern salderen was al langer mogelijk, maar nog niet voor bedrijven met fosfaat- of dierrechten. Bij elke transactie wordt 30% van de stikstofruimte afgeroomd. Die komt ten goede aan de natuur.

Het extern salderen van veehouderijbedrijven is in hoofdzaak een provinciale aangelegenheid. Daarom kiest elke provincie haar eigen ingangsdatum en kunnen ook de precieze voorwaarden per provincie verschillen.

Brabant: meer aanbod dan vraag

Provincie Brabant meldt dat er tot nu toe meer aanbod is aan stikstofrechten dan vraag. Dat blijkt volgens de provincie uit de eerste ervaringen met het Ondersteuningsloket Stikstof. In andere provincies zou dat anders zijn.

Brabant verwacht dat Logistiek Park Moerdijk en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat op korte termijn kunnen doorgaan. Ook zou een aantal vergunningen afgegeven kunnen worden voor agrarisch en industriële bedrijven. Er zijn ook bedrijven die bij het Rijk moeten aankloppen voor een Natuurwetvergunning.

Latente uitstootruimte

Bij extern salderen worden rechten van een ander bedrijf overgenomen. De latente uitstootruimte van het te beëindigen bedrijf vervalt. Dat is het verschil tussen de feitelijk gerealiseerde capaciteit en de ruimte in de vergunning.

Deelnemers aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen of een daarmee vergelijkbare saneringsregeling, of de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij, kunnen niet extern salderen.

Volgens actiegroep MOB begint met het extern salderen de ‘uitverkoop’ van ammoniak naar niet-landbouwbedrijven zoals vliegvelden.

Lees ook: Stikstof: handel met hindernissen

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.