Extern salderen: linke soep

Foto: Herbert Wiggerman
IMG_wig409782-31

Steeds meer provincies zetten de deur open naar extern salderen van stikstofruimte. Niet alleen van het ene veehouderijbedrijf naar het andere, maar ook naar bedrijven en activiteiten buiten de landbouw.

Voor provincies is dat aantrekkelijk, want zo kost sanering van de veehouderij hen vrijwel niets, kunnen meer huizen en biomassacentrales worden gebouwd en krimpen de stikstofemissies enigszins door afroming bij overdracht. Het is nog niet zeker dat extern salderen stand zal houden bij de rechter. Het gaat bij stikstof immers niet om emissierechten, maar om vergunningen. En mag je die wel verhandelen? Ook los daarvan houd ik mijn hart vast:

  1. Elke provincie kan extern salderen verschillend invullen. Dat kan leiden tot willekeur en doet geen recht aan grensoverschrijdende effecten. Bovendien: als het fout gaat met stikstof en natuur zal Brussel niet de provincies aanspreken, maar Den Haag. Tikt hier weer een bestuurlijke tijdbom?
  2. De prijzen van emissies zullen stijgen. Fijn voor de wijkers, maar een extra obstakel voor blijvers die willen groeien en nog meer voor starters. Hun kostprijzen stijgen nog verder.
  3. Tegenover minder emissies van ammoniak staan méér emissies van NOx en fijn stof. Dat maakt de lucht er niet gezonder op.
  4. Sanering van melkveebedrijven kan funest uitpakken voor landschappen, voor agrarisch natuurbeheer en voor natuurgebieden die begrazing behoeven. En natuur, was dat niet waar het om ging?
  5. Projectontwikkelaars krijgen meer kansen om grasland om te zetten in zonneweiden. Ook daar wordt het landschap niet fraaier van.

Het lijkt me veel veiliger als provincies één lijn trekken en zelf veebedrijven uitkopen

Externe saldering is, kortom, linke soep voor veehouderij, milieu, landschap en natuur. Het lijkt me veel veiliger als provincies één lijn trekken en zelf veebedrijven uitkopen, inclusief bijbehorende gronden. Die gronden kunnen ze dan verkopen of verpachten aan blijvende melkveehouders, onder voorwaarde van weidegang en natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Zijn de voorwaarden niet te scherp, dan kan de waardevermindering beperkt blijven, en dus ook de kosten voor de provincie. De vrijkomende stikstofruimte kan worden toebedeeld aan woningbouw en andere maatschappelijk nuttige projecten en bedrijvigheid.

van der Weijden

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.