Extra belastingheffing ontvangers coronasteun?

Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Gesloten terrassen door de coronacrisis. - Foto: ANP
Gesloten terrassen door de coronacrisis. - Foto: ANP

De overheid heeft de afgelopen twee jaar heel ruim steun aan bedrijven gegeven om de coronacrisis door te komen. En dat is goed gelukt. Er waren zelfs minder faillissementen dan in normale tijden. En dat is natuurlijk een goede zaak.

Door deze ruimhartige opstelling van de overheid is de staatsschuld wel fors opgelopen. Gelukkig is de rente die ze moet betalen laag of zelfs negatief, maar uiteindelijk zal de schuld toch terugbetaald moeten worden. En wie moet dat opbrengen? De belastingbetaler natuurlijk. En zou het dan niet net zo eerlijk zijn dat juist die bedrijven die hebben geprofiteerd van de coronasteun wat extra bijdragen?

In de praktijk zitten er natuurlijk heel veel haken en ogen aan de invoering van zo’n heffing

De vraag of bedrijven die coronasteun hebben gehad extra belasting moeten gaan betalen is door het CDA geopperd. En uit een onderzoek van Nextens onder de financieel verantwoordelijken van bedrijven blijkt dat bijna de helft van de geïnterviewden het hier mee eens is. Zij vinden dat ondernemingen die baat hebben gehad bij de coronasteun extra belasting moeten gaan betalen in de vorm van een solidariteitsheffing. Deze extra heffing zou volgens hen in het Belastingplan 2022 opgenomen kunnen worden.

Redelijke extra heffing

Dit voorstel klinkt logisch en sympathiek. Winstbelastingen betaal je alleen maar als je een positief resultaat hebt. En na de betaling van de belasting hou je altijd een nettobedrag aan winst over. Door de extra heffing weliswaar een wat lagere nettowinst maar het blijft een plus.

In de praktijk zitten er natuurlijk heel veel haken en ogen aan de invoering van zo’n heffing. Denk alleen maar aan het feit dat elk bedrijf weer een ander bedrag aan steun heeft gehad. Hoe bepaal je dan een redelijke extra heffing? En kan de Belastingdienst weer een nieuwe complexe regeling aan? Maar los van alle praktische problemen vind ik het een sympathiek idee en zeker het onderzoeken waard.
Beheer