Doorgaan naar artikel

Extra maatregelen tegen resistente schimmel

Foto: Lex Salverda premium

Foto: Lex Salverda

Er komen extra regels om de vorming van azolenresistente schimmels bij de teelt van onder andere uien en aardappelen te voorkomen.

Het gaat daarbij om de afvalverwerking en -opslag. Dat meldt staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat). Eerder waren al maatregelen genomen om de vorming van resistente schimmels in de bloembollenteelt tegen te gaan.

Azolenresistentie in de schimmel Aspergillus fumigatus kan in grote aantallen voorkomen in groenafval, behandeld houtafval, in afval van aardbeien, aardappelen en uien. Eerder was al duidelijk geworden dat de schimmel ook voorkomt in afvalhopen in de bloembollensector. De schimmel is resistent tegen azolen en kan daardoor voor kwetsbare patiënten met schimmelinfecties een ernstig gezondheidsprobleem opleveren.

Gevaarlijke afvalhopen afdekken

Staatssecretaris Weyenberg heeft een onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) over de azolenrestistente schimmel in het milieu aan de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris is in overleg met de groen- en houtverwerkingssector om te zien welke maatregelen kunnen worden genomen om de ontwikkeling van resistentie schimmels tegen te gaan. Het CLM beveelt aan om potentieel gevaarlijke afvalhopen af te dekken en snel te verwerken, zodat er geen schimmelvorming optreedt en er dus ook geen resistente schimmels ontstaan. Er wordt ook onderzoek gedaan naar resistentievorming bij bokashi (een Japanse manier van compostering).

Verder onderzoek

Het CLM raadt ook aan verder onderzoek te doen, om vast te stellen dat de resistente schimmels die in afvalhopen worden gevonden van dezelfde ‘familie’ zijn als de resistente schimmels die bij patiënten worden gevonden.

Demissionar landbouwminister Carola Schouten is niet van plan om vervolgonderzoek te doen in specifieke teelten, zoals het CLM had voorgesteld. Zij gaat ervan uit dat algemeen geldende regels voor de opslag van met azolen behandeld plantenmateriaal ervoor zorgen dat resistentieontwikkeling wordt tegengegaan. De resistentieontwikkeling wordt door Nederland in de Europese Unie aan de orde gesteld.

LTO: oplosbaar probleem

LTO stelt in een reactie dat azolenresistentie met de juiste aanpak een oplosbaar probleem is. Niet het gebruik van azolen is het probleem, maar de manier waarop er met (groen-)afval wordt omgegaan, stelt LTO. Resistentie is breder dan de land- en tuinbouw. “Om te voorkomen dat, ondanks onze inspanningen, resistentie een kans blijft krijgen, staan andere sectoren dus ook aan de lat. Tot op heden zijn het boeren en tuinders die zich het vraagstuk aantrekken. Het kan niet zo zijn dat dat voor niets is omdat anderen hun verantwoordelijkheid niet nemen.” LTO is blij dat Van Weyenberg constateert dat azolenresistentie niet bij de grens ophoudt.

Beheer
WP Admin