Extra pachtgrond via stichting Aardpeer

11-04 | |
Biologisch melkveehouder Jaring Brunia: “Ik ben idealist, maar ook realist.” Foto: Anne van der Woude
Biologisch melkveehouder Jaring Brunia: “Ik ben idealist, maar ook realist.” Foto: Anne van der Woude

Stichting Aardpeer biedt via een pachtconstructie boeren de kans natuurvriendelijker te werken. Dat met geld van beleggers. De Friese melkveehouder Jaring Brunia is een van de eerste boeren die van de constructie gebruikmaakt. “Door de extra grond kan ik meer koeien melken en tegelijkertijd verder extensiveren.”

Melkveehouder Jaring Brunia uit het Friese Raerd weet als geen ander: buurmans grond komt maar één keer te koop. De ouders van één van zijn vrienden stopten met hun bedrijf. Hij had belangstelling voor de vrijkomende grond. Sterker nog, die 25 hectare wilde hij er dolgraag bij hebben. Dat zou hem de kans geven om verder te extensiveren. Maar de realiteit is weerbarstig. De banken die hij benaderde, zagen er helemaal niks in. Die grondaankoop zou de jonge ondernemer financieel nooit kunnen opbrengen.

Voldoen aan de criteria van Aardpeer

Via via kwam hij in aanraking met stichting Aardpeer. Deze stichting koopt grond met geld van particuliere beleggers en geeft deze uit in erfpacht aan boeren die natuurvriendelijker willen gaan werken. En aan biologische en biologisch-dynamische boeren die groeikansen zien. Stichting BD Grondbeheer is de grondbeheerder van Aardpeer. Brunia voldeed aan de criteria van Aardpeer en de handtekeningen werden gezet. “Die 25 hectare had ik nooit kunnen kopen. Nu pacht ik deze grond onder faire condities van BD Grondbeheer. Zonder Aardpeer had ik nooit kunnen staan waar ik nu ben.”

Met extra grond de volgende stap zetten

Jaring Brunia en zijn vrouw Lotte hebben het bedrijf in 2014 overgenomen en zijn op dat moment direct omgeschakeld naar biologische melkveehouderij. “Dat is een prachtige manier van werken. Goed voor mijn koeien, voor de weidevogels en daarom ook goed voor mijn gezin. Met de extra grond heb ik de volgende stap kunnen zetten: meer koeien melken en tegelijkertijd verder extensiveren. De Aardpeer-constructie maakt dat mogelijk.”

Die 25 hectare had ik nooit kunnen kopen. Nu pacht ik deze grond onder faire condities van BD Grondbeheer

Brunia geeft onmiddellijk toe, hij is een idealist. “Maar ik ben ook realist. Met de manier waarop ik werk, schuur ik tegen de biologisch-dynamische landbouw aan. BD-melk brengt 5 cent per liter meer op dan biologische melk. Met die 25 hectare extra grond kan ik makkelijk aan de BD-criteria voldoen, bijvoorbeeld de nog lagere stikstofgift uit organische mest. Door de erfpachtconstructie heb ik deze stap kunnen zetten. Ons bedrijf heeft nu meer toekomstperspectief.”

Voordat hij in contact kwam met Aardpeer heeft hij stad en land afgelopen. Banken wezen hem af. Verzekeringsmaatschappij ASR kent ook een erfpachtconstructie, maar die was voor hem niet aantrekkelijk. “Bij ASR moet je 30% van de koopsom zelf opbrengen en vervolgens jaarlijks een forse pachtprijs betalen.”

Inschrijftermijn voor beleggers verlengd

Het betreffende stuk grond heeft Brunia vanaf 1 mei 2020 dertig jaar in erfpacht. De pachtprijs bedraagt 1,5% van de aankoopprijs van de grond. Met de extra pachtgrond heeft hij nu 80 hectare in gebruik, waarvan 15 hectare van een natuurorganisatie. Zijn veestapel heeft hij met zo’n 25 koeien uitgebreid tot 80 koeien. “Ik kan nu nog natuurvriendelijker boeren, bijvoorbeeld door natte stukken geschikt te maken voor weidevogels en slootranden botanisch te beheren. Daar ga ik komende jaren mee aan de slag.”

Zo’n 75 boeren hebben zich afgelopen maanden bij Aardpeer gemeld. Vanwege deze grote belangstelling is de inschrijftermijn voor beleggers verlengd tot 30 april. De obligaties van Aardpeer met een looptijd van vijf of tien jaar leveren een jaarlijkse rente op van respectievelijk 0,7 en 1,2%. Het is de vraag of er voldoende beleggers instappen om alle belangstellende boeren van pachtgrond te kunnen voorzien. Brunia: “Ik heb daar geen zicht op. Ik hoop dat natuurlijk wel. Er zijn zat mensen die een ton op meer op de bank hebben staan en daar tegenwoordig rente voor moeten betalen. De obligaties van Aardpeer brengen rente op én dragen bij aan een natuurinclusieve landbouw. Voor die omslag is in de eerste plaats extra grond nodig. Dat maatschappelijk rendement zal een groep beleggers aanspreken.”

De obligaties van Aardpeer brengen rente op én dragen bij aan een natuurinclusieve landbouw

Brunia is één van de eerste boeren die via Aardpeer extra grond heeft kunnen pachten. In de omgeving van zijn boerderij is dat inmiddels bekend. “Ik word vrijwel wekelijks gebeld door boeren die willen weten hoe ik dit voor elkaar heb gekregen. De behoefte aan betaalbare grond is groot.”

van Cooten
Aart van Cooten Freelance redacteurBeheer