Extra scholing slachterij voor beter dierenwelzijn

24-02 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Medewerkers van slachterijen krijgen jaarlijks betere en intensievere scholing om het dierenwelzijn in de slachthuizen te verbeteren. Dat is een van de maatregelen in de Code voor dierenwelzijn op de slachterij. De Code gaat per 1 mei deel uitmaken van de gedragscode voor slachterijen van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

Richard de Mooij van COV ziet dat het jaarlijkse aantal dierenwelzijnsincidenten al tot een minimum wordt beperkt. COV wil dat het aantal incidenten precies nul wordt. Om dit mogelijk te maken, is de Code voor dierenwelzijn in het leven geroepen.

COV: training en scholing cruciaal

Volgens De Mooij zijn training en scholing cruciaal om verbetering in het welzijn te brengen. “Deze nieuwe Code voor dierenwelzijn zet de puntjes op de i, en zal ertoe bijdragen dat incidenten tot het verleden gaan behoren”, licht De Mooij toe. “Het is ook de bedoeling om Artificial Intelligence in te gaan zetten bij de beoordeling van de camerabeelden, om zo tot een nog betere borging te komen van het dierenwelzijn.” Veel slachthuizen kennen al cameratoezicht.

Ervaringen uitwisselen

Een voorbeeld van die extra scholing is dat medewerkers onderling ervaringen en ‘best practices’ uitwisselen. Tevens worden externe dierenwelzijnsspecialisten ingeschakeld die de borging van het dierenwelzijn per bedrijf beoordelen, en zo nodig met aanbevelingen komen voor verdere verbetering. Deze specialisten moeten voldoen aan door de COV gestelde normen en worden door de COV geregistreerd.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.