Doorgaan naar artikel

Fagoed wil op termijn weer actiever de boer op

Foto: Mark Pasveer premium

Foto: Mark Pasveer

Grondbelegger Fagoed wil weer actiever de boer op en grond verwerven, als het stikstofbeleid eenmaal op gang is. Dat zegt directeur Frans Romer in een toelichting op de jaarcijfers over 2021.

Sinds 2018 is er geen nieuwe grond meer aan het fonds toegevoegd. Er is in die jaren geen actieve werving geweest, maar is wel grond teruggekocht door deelnemers. Daardoor is de hoeveelheid grond in portefeuille gestaag afgenomen. Afgelopen jaar nam het areaal met ruim 189 hectare (5,2%) af tot 3.426 hectare. Dat is verdeeld over 227 objecten van gemiddeld € 15,09 hectare en met een gemiddelde canon van € 1.128 per hectare per jaar. In 2011 zat er nog meer dan 5.000 hectare in het fonds.

Lager rendement op grond

Het afgelopen jaar liet tegenvallende resultaten zien voor Fagoed. Door hogere kosten en een lager rendement op grond in 2021 is de uitkering aan de participatiehouders € 120 lager dan een jaar eerder, staat in het jaarverslag. Het beleggingsresultaat nam ruim € 2 miljoen af tot € 5,2 miljoen, dat is een resultaat van 4,3%. Dat was in 2020 nog 5,4%.

Het totale eigen vermogen zakte met € 13,9 miljoen tot € 120,6 miljoen. Het overgrote deel hiervan zit in grond die in erfpacht is uitgegeven aan boeren. Zij betalen een jaarlijkse canon en hebben na verloop van tijd (meestal 27 jaar) recht op terugkoop van de grond.

De waarde van de grond in portefeuille bij Fagoed is per hectare 7% gestegen, het afgelopen jaar. Dat is iets meer dan de gemiddelde prijsstijging van 5,5% in heel Nederland. Gemiddeld kostte een hectare landbouwgrond vorig jaar € 67.100.

Toename grondmobiliteit

Fagoed verwacht dat de grondmobiliteit zal toenemen, mede door het stikstofbeleid maar ook door toenemende behoefte aan grond voor zaken als woningbouw en energie, dit alles tegen een achtergrond van groeiende behoefte aan voedsel wereldwijd. Er is afgelopen jaar in Nederland 30.900 hectare verhandeld. De grondmobiliteit was daarmee ongeveer gelijk aan het jaar daar voor: 1,71% van alle grond ging in andere handen over.

Directeur Romer verwacht dat over ruim een jaar het plattelandsbeleid van het kabinet meer gestalte heeft gekregen. Fagoed wil dan weer actiever de boer op om nieuwe grond te verwerven.

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin