Falende communicatie over kiemremmers in Duitsland

11-12-2020 | Laatste update op 03-02 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Middelenfabrikant UPL is in gesprek met Duitse Bundesamt für Verbraucherschuts und Lebensmittelsicherheit (BVL) over het opheffen van de schorsing op de kiemremmer Argos.

BVL wil eerst approvals zien van leveranciers van heetvernevelingsapparatuur dat Argos er veilig mee verneveld kunnen worden.

Onvoldoende gewaarschuwd

Argos kreeg in Duitsland een toelating op 14 oktober 2020. Slechts vier dagen later ging er in Duitsland een schuur gegast met Argos in vlammen op. Opvallend snel, want UPL Duitsland had op dat moment nog geen product beschikbaar voor vrije verkoop. UPL Duitsland had de informatievoorziening richting gebruikers welke heetvernevelingsapparatuur wel en niet geschikt was voor Argos nog niet gestart. Voor officiële toelating mag namelijk niet over nog niet-toegelaten middelen worden gecommuniceerd. Veel Duitse telers beschikken nog over een pulsfog of swingfog uit het chloorprofam-tijdperk, en er is waarschijnlijk afgelopen jaar door de Duitse handel en vakbladen onvoldoende duidelijk gewaarschuwd dat deze oude heetvernevelaars niet geschikt zijn voor Argos en 1,4Sight. Telers daarentegen hebben ook niet goed opgelet. Op het Duitse etiket van Argos staat namelijk expliciet vermeld dat toediening middels heetvernevelaars uitsluitend dient te gebeuren met temperatuurgecontroleerde apparatuur bij 190 graden Celsius, maar veel telers hebben het eitket niet gelezen of beseften kennelijk niet dat de temperatuur in een pulsfog en swingfog de 190 graden overstijgt.

Laat verbod op kiemremmers

Ook opvallend is het late kiemremmerverbod. Begin oktober brandde een eerste aardappelenschuur af, in de tweede helft van oktober de tweede schuur. Al op 5 november stuurde de Duitse aardappelverwerker Emsland Group een brief aan haar telers, om hen op brandgevaar te attenderen wanneer de kiemremmers met een puslfog of swingfog worden toegediend. Pas begin december verbiedt plots het BVL met directe ingang het gebruik van beide kiemremmers.

Knuivers
Martijn Knuivers Redacteur
Meer overBeheer