FAO prijsindex voedsel weer omhoog

Na maanden met dalingen op rij is de FAO Voedselprijs index in juni weer gestegen. De Foodprice index steeg met 2,4% in juni en dat is de eerste stijging dit jaar.

De prijzen van plantaardige olie, suiker en zuivel stegen. Vlees en granen lieten nog wel een lichte daling zien. Dat blijkt uit de nieuwste publicatie van de indexen door de Wereldvoedselorganisatie FAO.

Prijsdruk graan

De graanprijzen daalden vooral door druk op de tarweprijs. De oogst begint langzamerhand op het noordelijk halfrond en de opbrengstprognoses zijn positief voor belangrijke exportlanden, vooral rond de Zwarte Zee. De maisprijzen stijgen wel, de vraag wordt weer groter en de groei in de VS valt enigszins tegen.

Suikerprijs 11% hoger

Vooral suiker is duurder. In juni stijgt de prijsindex met bijna 11%. Dat komt opnieuw door de sterk gestegen olieprijzen. Vooral in Brazilië gaat er meer suiker naar de productie van ethanol. Tegelijkertijd is de verscheping vanuit Braziliaanse havens lastiger vanwege de maatregelen om corona in te dammen.

Zuivel omhoog

De zuivelprijsindex steeg met 4% in juni, na vier maanden van dalende prijzen. Dat is altijd nog een kleine 5% onder het niveau van juni 2019. De vraag vanuit het Midden-Oosten en Oost-Azië groeit, terwijl het aanbod vanuit Europa en Oceanië licht daalt.

Vleesindex iets lager

De index voor vleesprijzen daalde nog licht in juni. De prijzen voor pluimvee en rundvlees daalden vanwege een grotere productie in belangrijke producerende landen. Dat werd onvoldoende gecompenseerd door extra vraag vanuit importlanden zoals China en landen in het Midden-Oosten. Varkensprijzen trekken wel aan, onder meer vanwege het opheffen van corona-restricties in Europese landen.

Nieuw basisjaar

De prijsindexen van de FAO zijn vanaf juli 2020 gebaseerd op een nieuwe basisperiode. Alle prijzen in de verschillende indexen zijn nu afgezet tegen het gemiddelde in de periode 2014-2016. Ook zijn wegingsfactoren en meegenomen producten en regio’s aangepast aan de huidige marktsituaties. Voor het verloop van de indexen heeft dat weinig gevolgen. Wel is de waarde van de indexen duidelijk lager. Dat komt omdat het prijsniveau in de jaren 2014-2016 duidelijk hoger lag dan in de vorige basis periode 2002-2004. De opzet van de index is uitgebreid beschreven in de Food Outlook van de FAO die in juni dit jaar is verschenen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.