FAO rekent komend seizoen op iets minder tarwe

06-03 | |
FAO tarwe
In de VS wordt een tarweoogst voorzien van 51 miljoen ton. Dit is de grootste hoeveelheid in drie jaar. Foto: Canva

Wereldvoedselorganisatie FAO voorziet in 2023-2024 een tarweproductie van 784 miljoen ton.

Deze hoeveelheid is 10 miljoen ton kleiner dan de jongste raming voor het huidige seizoen. De inschatting van de tarweproductie in het huidige seizoen is ten opzichte van de raming van begin februari met bijna 1 miljoen ton verhoogd naar 794,6 miljoen ton. Dat betekent dat dit jaar een recordhoeveelheid aan tarwe van het land komt. De verwachting voor het komende seizoen is ondanks het lagere cijfer toch nog de op één na hoogste ooit.

Grotere tarweproductie in VS

In de Verenigde Staten wordt een oogst voorzien van 51 miljoen ton. Dit is de grootste hoeveelheid in drie jaar. De grotere tarweproductie in de VS is vooral ingegeven door een sterke uitbreiding van het areaal wintertarwe. In de Central Plains is droogte nog steeds een bron van zorg, maar elders wordt meer neerslag verwacht.

Als het weer geen roet in het eten brengt dan wordt in Canada een tarweproductie verwacht van 35 miljoen ton. Het areaal zal in dit land bovengemiddeld zijn, omdat boeren meer hebben ingezaaid vanwege de hoge prijzen.

Aanhoudende droogte in Noord-Afrika

In Europa wordt een kleinere oogst verwacht. Dat komt met name door minder tarwe in Rusland en Oekraïne. In de Europese Unie zal de oogst volgens de FAO met 136,5 miljoen ton op een vergelijkbaar niveau uitkomen als vorig jaar.

In Noord-Afrika heerst aanhoudende droogte waardoor de tarweproductie in Marokko, Algerije en Tunesië opnieuw tegenvalt. Ook in het afgelopen jaar hadden deze landen al te maken met lagere opbrengsten als gevolg van een tekort aan neerslag.

De tarweproductie in het lopende seizoen valt volgens de raming van begin maart 16,6 miljoen ton hoger uit dan in 2021-2022. De grotere oogst komt in een markt waarin de consumptie met 6,5 miljoen ton toeneemt tot 779,5 miljoen ton. Dit resulteert uiteindelijk in een toenemende voorraad die eind juni wordt geschat op 305,7 miljoen ton. Daarmee vallen de wereldvoorraden 11,9 miljoen ton groter uit dan vorig seizoen. Vergeleken met de raming van februari is de voorraadverwachting met 0,3 miljoen ton opgehoogd.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Meer over


Beheer