FAO rekent op lichte toename in consumptie tarwe

13-11-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De wereldwijde consumptie van tarwe neemt in 2020-‘21 met 1% toe ten opzichte van vorig seizoen. Deze prognose doet wereldvoedselorganisatie FAO in haar nieuwe Food Outlook van november 2020.

Twee keer per jaar brengt de FAO een rapport uit met prognoses over de marktsituaties van tarwe. Vergeleken met de vorige rapportage in juni wordt nu uitgegaan van een grotere productie, meer handel en een grotere toename van de consumptie. Hogere oogstverwachtingen worden gecompenseerd door een hoger verbruik, zodat de verwachting omtrent de eindvoorraad nauwelijks wijzigt ten opzichte van juni.

Balans vraag en aanbod

Een vergelijking met vorig seizoen leert dat vraag en aanbod dichter bij elkaar komen te liggen. Dit wordt ondersteund door het feit dat de internationale prijzen duidelijk boven het niveau van vorig jaar liggen. De FAO-tarweprijsindex noteert in kalenderjaar 2020 over de eerste tien maanden 3,6% hoger dan in dezelfde periode van 2019.

Het wereldwijde tarweverbruik stijgt volgens de FAO met 1% naar 758 miljoen ton. Deze groei wordt toegeschreven aan een grotere vraag naar tarwe voor voedingsmiddelen in Azië en Afrika. De vraag naar tarwe voor veevoer en industriële toepassingen blijft volgens deze vooruitzichten op het niveau van vorig seizoen. Voor deze toepassingen is tarwe prijstechnisch iets minder interessant geworden ten opzichte van andere granen.

Beschikbaarheid op wereldmarkt neemt af

De eindvoorraden aan tarwe worden ingeschat op 281 miljoen ton. Deze hoeveelheid is bijna 2% groter dan vorig seizoen. Daarbij wordt wel aangetekend dat deze toename hoofdzakelijk het gevolg is van een toenemende voorraad in China. De grotere voorraad in China heeft veel effect, want de helft van de tarwevoorraden zijn in Chinese handen. Buiten China verwacht de FAO een daling van de tarwevoorraden met bijna 4%. Vooral in de gebieden waar tarwe wordt geëxporteerd, nemen de voorraden af, waardoor de beschikbaarheid van tarwe op de wereldmarkt flink terugloopt op het eind van dit lopende seizoen.

De wereldwijde export van tarwe wordt in 2020-‘21 geraamd op 184,5 miljoen ton. Dat betekent een nieuw record. Met name China, de EU, Egypte, Pakistan en Marokko zullen meer tarwe gaan kopen. Een groter deel van dit graan komt uit Australië, Canada en Rusland omdat daar meer is geproduceerd.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Ramaker
John Ramaker RedacteurBeheer