Doorgaan naar artikel

FAO schat graanverbruik hoger in dan productie

Foto: Canva premium

Foto: Canva

Wereldvoedselorganisatie FAO gaat er in een nieuwe prognose van uit dat de wereldwijde consumptie van graan dit seizoen toch groter uitvalt dan de productie.

In juli voorzag de FAO nog een oogst die groter zou uitvallen dan het verbruik. Aanhoudende droogte in belangrijke graanproducerende landen heeft ertoe geleid dat de FAO haar prognose van de wereldwijde graanproductie met bijna 30 miljoen ton heeft verlaagd naar 2.788 miljoen ton. De consumptie lijkt ook iets lager uit te vallen dan eerder verwacht, maar dat verschil is marginaal. Voorlopig rekent de FAO op een graanverbruik van 2.809 miljoen ton. Dat betekent dat de er dus 21 miljoen ton graan meer geconsumeerd wordt dan er van het land komt.

Graanvoorraden gaan afnemen

De afgelopen twee jaar lagen verbruik en oogsthoeveelheid juist heel erg dicht bij elkaar. Volgens de nieuwe inschattingen lijkt er dus weer wat verschil te ontstaan, waardoor de graanvoorraden in de wereld gaan afnemen. In juli rekende FAO nog op een toename van de eindvoorraden in het seizoen 2021-2022 met 20 miljoen ton. Nu worden de eindvoorraden geraamd op iets minder dan 809 miljoen ton, hetgeen 7 miljoen ton minder is dan afgelopen seizoen.

De productieraming van tarwe is ten opzichte van juli met 15,2 miljoen ton verlaagd en komt uit op 769,5 miljoen ton. Dat betekent dat de FAO er nu van uitgaat dat er 5,6 miljoen ton minder tarwe wordt geoogst dan vorig jaar. Twee maanden geleden rekende men er nog op dat er bijna 10 miljoen ton tarwe meer op de markt zou komen dan van oogst 2020.

Geringere maisopbrengstem door droogte

Verlaging in de productieprognose bij de overige granen is vooral terug te voeren op geringere maisopbrengsten als gevolg van droogte in Brazilië en de Verenigde Staten. In Brazilië wordt nu een kleinere maisoogst voorspeld dan vorig jaar. In de VS wordt ondanks de droogte ten opzichte van vorig seizoen nog wel een plus in de productie voorzien. Geringere opbrengstverwachtingen in Canada en de Verenigde Staten hebben er ook toe geleid dat de wereldwijde prognose voor gerst ook is verlaagd.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Beheer
WP Admin