FAO verhoogt oogstraming tarwe met 10x Nederlandse oogst

03-02 | |
Graansilo. - Foto: Peter Roek
Graansilo. - Foto: Peter Roek

De wereldvoedselorganisatie FAO heeft haar oogstraming voor tarwe in het seizoen 2022-’23 verhoogd naar 793,7 miljoen ton. Ten opzichte van de vorige raming in december betekent dat een verhoging van 12,6 miljoen ton. Dat is ruim tien keer de totale tarweoogst (1,2 miljoen ton) in Nederland.

Volgens de FAO was een fikse herziening van de prognose nodig omdat de oogsten in Australië en Rusland hoger uitpakken dan eerder gedacht. Al eerder werd duidelijk dat er in het seizoen 2022-’23 nieuw een wereldrecord aan tarwe wordt geproduceerd. Het is ook het vierde opeenvolgende seizoen dat er meer tarwe van het land komt dan in het voorafgaande seizoen.

Na twee flinke oogsten in 2016 en 2017 viel de productie eventjes terug. Dat herstelde zich het jaar daarop weer en daarna is de productie verder opgevoerd. Ondertussen nam de consumptie van tarwe toe en dat resulteerde vorig seizoen in een krappe marktsituatie. In combinatie met de problemen die de oorlog in Oekraïne met zich meebracht resulteerde dat in forse prijsstijgingen.

Voorraden gaan toenemen

De FAO gaat er vanuit dat de oogst van dit seizoen zo groot is dat de voorraden aan tarwe in de wereld gaan toenemen. Op dit moment mikt de voedselorganisatie op een eindvoorraad eind juni van 305,4 miljoen ton. Daarmee komen de voorraden voor het eerst boven de 300 miljoen ton uit.

Voor het seizoen 2023-’24 houdt de wereldvoedselorganisatie rekening met een verdere uitbreiding van de tarweproductie op het noordelijk halfrond. Naar aanleiding van de hoge graanprijzen is er in diverse grote productiegebieden meer wintertarwe ingezaaid. Zo is het areaal wintertarwe in de Verenigde Staten met 11% uitgebreid.

Meer tarwe in EU

In Canada is minder wintertarwe gezaaid, maar in dat land wordt vooral zomertarwe geteeld. De verwachting is dat de Canadezen uiteindelijk zo’n 2% meer tarwe verbouwen. Het areaal in de Europese Unie wordt geraamd op een niveau dat boven het 3-jaarlijkse gemiddelde ligt en dicht bij het niveau komt van 2022.

In Rusland voorziet de FAO een lichte daling in het areaal als gevolg van de grote oogst in het afgelopen jaar en daardoor lagere binnenlandse prijzen. De teelt van wintertarwe in het Verenigd Koninkrijk is naar verwachting met 1% uitgebreid.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Meer over


Beheer