Farm Frites: stabiele aanvoer op langere termijn

26-01-2021 |
Foto: Boerderij
Foto: Boerderij

Farm Frites wil een stabiele aanvoer van aardappelen en zet daarom dit jaar bij de contractonderhandeling in op meerjarige contracten.

De focus ligt daarom op twee- en driejarige vaste prijscontracten, waarbij een vasteprijsafspraak voor drie jaar als basis wordt gezien. Ook voor oogst 2021 is de intentie van de verwerker om een gelijk of iets groter areaal te contracteren.

Voor een driejarig contract blijft de basisprijs voor Innovator en Agria staan op de basisprijs die vorig jaar voor een eenjarig contract gold (oogst 2020); € 95 (Fontane), € 115 (Innovator) en € 112,50 (Agria). Bij een tweejarig contract ontvangt de teler € 5 per ton korting op de basisprijs. En bij een eenjarig contract is die korting € 7,50.

Basisprijs eenjarige contracten

De basisprijs van eenjarige contracten voor de verschillende bewaaraardappelen verlaagt de aardappelverwerker met € 7,50 per ton. De basisprijs van Fontane komt daarmee op € 87,50 per ton (leveringsweek 35-44). Voor oogst 2020 was deze basisprijs nog € 95 per ton. Ook voor Innovator wordt de basisprijs dan € 107,50 per ton en voor Agria € 105 per ton. Dat houdt in dat voor levering in week 17 voor Fontane, Innovator en Agria respectievelijk € 142,50, € 162,50 en € 160 per ton wordt gecontracteerd. Al deze prijzen worden met € 7,50 per ton verhoogd bij driejarige overeenkomsten.

Mechanische koeling

Voor oogst 2020 introduceerde Farm Frites een mechanischekoelingvergoeding voor de hoofdoogstrassen vanaf week 20. Deze vergoeding wordt voor oogst 2021 eerder ingevoerd voor Innovators. Vanaf week 10 ontvangt een teler een vergoeding van € 7 bovenop de basisprijs + leveringsweekvergoeding voor Innovator. Dat betekent dat in week 17 en 28 de eenjarige contractprijs voor Innovator op respectievelijk € 170,50 en € 200,50 uitkomt, inclusief de vergoeding voor mechanische bewaring. Voor Fontane en Agria’s is deze ook aangepast en start in week 20 met € 7 per ton en loopt op naar € 12 in week 30.

Af-landprijscontract daalt

De focus ligt komend seizoen niet op af-landaardappelen. Farm Frites start voor oogst 2021 een week later met contracteren voor de vroege aardappelrassen en verlaagt de contractprijzen bij een driejarig contract voor de af-landperiode voor oogst 2021. Voor de vroege aardappelrassen Premières en Sinora wordt over de hele af-landperiode € 5 per ton lager gecontracteerd dan voor oogst 2020; € 167,50 per ton in week 27, aflopend naar € 82,50 in week 39. De prijs bij een driejarigcontract voor de vroege rassen Felsina en Zorba is vergeleken met vorig seizoen in de leveringsperiode week 30 tot en met week 39 met € 5 per ton per week verlaagd.

De vroege aardappelrassen en Agria’s worden gecontracteerd voor 40 millimeter opwaarts. De hoofdoogstrassen zoals Fontane’s en Innovators op 35 millimeter opwaarts. Overtonnen kunnen worden vastgelegd in andere contractvormen (4F-systeem, dagprijs, klikcontract, tender, rollend) die de verwerker aanbiedt. Voor oogst 2020 werd het zogenoemde ‘rollende contract’ geïntroduceerd ter vervanging van de twee- en driejarige contracten om meer aardappelen op contract vast te leggen. Het rollende contract voor drie jaar biedt de verwerker nog steeds aan met € 2,50 per ton extra bovenop de prijs voor een eenjarig contract.

Pootgoedprijs bijgesteld

Farm Frites heeft de pootgoedprijzen voor oogst 2021 iets naar beneden bijgesteld. Voor Innovator wordt gesplitst geleverd in maat 35/45 en 45/50. De hectareprijs voor pootgoed geleverd in week 5 komt voor beide sorteringen uit op € 1.235. Fontane-pootgoed wordt geleverd in maat 35/50. De hectareprijs geleverd in week 5 komt dan uit rond € 1.139.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Smale
Annet Smale Redacteur


Beheer