Farmers Defence Force als belangengroep is een verarming

Vergaderboer Columnist
Foto: ANP
Foto: ANP

Naast de al bestaande belangengroepen komt er nog een bij. Dat is geen verandering, maar een verarming.

Farmers Defence Force (FDF) boekte fantastische resultaten. Hun acties liepen gesmeerd. De sympathie van burger en boer was groot. Leiders als Jeroen van Maanen dwongen respect af. De politiek schrok en werd wakker. De problemen van de boer staan weer op de agenda.

Dat was een klap in het gezicht van de LTO. Hun overlegmodel, als dè vertegenwoordiger van de Nederlandse boer, stond onder druk. Behaalde resultaten verdwenen uit beeld, mislukte pogingen om het overheidsbeleid om te buigen kregen de boventoon. Kortom, LTO werd overvleugeld door FDF, die bekwaam de sentimenten onder boeren bespeelde. Ze voelden feilloos aan wat er leefde en leeft en speelden daar op in.

Vorming Landbouw Collectief

Bekroning van het werk van FDF was niet het welslagen van de acties. Nee, dat was de vorming van het Landbouw Collectief onder leiding van professor Aalt Dijkhuizen. Dat was ineens de gesprekspartner van de overheid. Maar liefst 13 boerenbelangengroepen en organisaties werken daarin samen. Eindelijk één geluid uit de boerenhoek. Een groot succes. Ik was er blij mee en vele boeren met mij.

Ik geloof in één geluid vanuit de landbouw

Dat de LTO naar het tweede plan verdween vond en vind ik jammer, maar op dit moment wel logisch. Ik geloof nog altijd in één geluid vanuit de landbouw. Dat was de LTO, maar die slaagde daar niet in. Daarom mag het voor mij ook een nieuwe organisatie zijn. Als die maar werkt en denkt op landelijk, Europees en gemeentelijk niveau. Overal hebben we als boeren onze belangen. Die moeten door één organisatie worden behartigd. Met deskundigen in dienst. Anders ben je altijd de verliezende partij.

Ledenwerving Farmers Defence Force

Het Landbouw Collectief had voor mij de nieuwe organisatie kunnen zijn. Een fusie tussen alle belangenbehartigers in de landbouw. Kantoren en medewerkers samenvoegen en één sterk gezicht naar buiten. Dat was voor mij de ideale situatie.

Uit deze droom werd ik ruw wakker geschud. De vereniging FDF is gestart met het winnen van leden. Op hun website staat ronkend dat ze de belangen van de leden in de agrarische sector willen behartigen. De marktpositie in de keten moet beter. De invloed op het beleid van LNV in Den Haag moet groter.

Maar dan komt het. Een doelstelling is ook het ondersteunen van de stichting Farmers Defence Force, de actietak dus. Daarom is het lidmaatschap vastgesteld op € 150 per bedrijf. Redelijk, zo lijkt het.

Vernieuwing FDF

Alleen waar blijven de activiteiten op provinciaal en gemeentelijk niveau? Waar blijft de service aan de leden? Dat mogen dan zeker de andere 12 leden van het Landbouw Collectief doen.

Daarom, foute boel, deze ledenwerving van FDF. Naast de vele al bestaande belangengroepen komt er nog een bij. Dat is geen verandering, maar een verarming. Meer van hetzelfde en daardoor een verdere verzwakking van onze gezamenlijke kracht.

Ik had gehoopt op vernieuwing door FDF. Nee, dus.Beheer