FDF in actie tegen Omgevingswet

Farmers Defence Force gaat weer ‘optoeren’. Ditmaal tegen de Omgevingswet, waar de stikstofwet onder komt te vallen. De boeren zijn bang dat hun vergunning waardeloos wordt.

Farmers Defence Force (FDF) is verbolgen over het feit dat de invoering van de Omgevingswet, met daaronder ook de stikstofwet, nog voor de kerst door de Tweede Kamer moet. FDF voorziet dat deze wet het bestaansrecht onder boeren vandaan zal trekken.

Nieuwe stikstofwet onderdeel Omgevingswet

De nieuwe stikstofwet wordt onderdeel van de Omgevingswet. Bij vernieuwing van stallen moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daaruit concludeert FDF dat de huidige vergunningen van boeren waardeloos zullen worden onder het nieuwe beleid. Dus gaat de organisatie op 17 november actie tegen het voorgestelde beleid voeren.

Op karakteristieke wijze beschrijft het bestuur van FDF wat volgens hen het gevolg is van de invoering van de Omgevingswet: “Rutte III veegt het achterwerk af met onze vergunningen, met ons bestaansrecht. Die het Nederlandse grondgebied rücksichtslos verkoopt aan de hoogste bieder. Onze belastingcenten schenkt aan buitenlandse bedrijven en regeringen.”

Opkoopregeling voor veehouderijen

FDF duidt in deze laatste zin op de opkoopregeling voor veehouderijen in het kader van het stikstofbeleid en extern salderen. Ook is FDF kritisch op het feit dat de behandeling van de voorstellen plaatsvindt in een periode dat mensen gevraagd wordt om thuis te blijven, om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De actieboeren vinden dat hiermee het recht om te demonstreren beperkt wordt.

Keurmerk Farmer Friendly

Op diezelfde actiedag hoopt FDF ook de definitieve versie van hun keurmerk Farmer Friendly aan te bieden aan het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. Wat FDF betreft is deze klaar voor een handtekening, maar de supermarktkoepel geeft aan sinds juni dit jaar niet meer met FDF over de plannen te hebben gesproken. Een woordvoerder zegt de uitnodiging van FDF om de gesprekken te vervolgen, af te wachten.

Ook kan het CBL nog niet zeggen welke supermarkten eventueel interesse zouden hebben om mee te doen aan het keurmerk, omdat de koepel de geüpdatete plannen nog niet heeft gezien.

Het CBL heeft FDF als initiatiefnemer ook gevraagd om te onderzoeken hoe groot het draagvlak in de landbouwsector is om deel te nemen aan het keurmerk. Van den Oever zegt dat meerdere organisaties hem steunen, maar noemt geen namen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.