FDF legt stikstofplan collectief op formatietafel

Informateur Herman Tjeenk Willink. - Foto: ANP
Informateur Herman Tjeenk Willink. - Foto: ANP

Farmers Defence Force (FDF) stelt in een brief voor om de stikstofaanpak van het Landbouw Collectief in het regeerakkoord op te nemen.

De actiegroep richt het schrijven aan de Tweede Kamer en informateur Herman Tjeenk Willink. Behalve stikstof noemt FDF ook duurzaamheid, ruimteverdeling en het verbeteren van het verdienmodel voor boeren als belangrijke onderwerpen voor de landbouwsector waar de politici bij het vormen van een regering over na moeten denken.

Het plan van het inmiddels gewezen Landbouw Collectief focust op stikstofreducerende innovatie op bestaande bedrijven. FDF herhaalt in de brief aan de informateur het statement dat met dit plan meer stikstofruimte kan worden gecreëerd dan met opkoop. ‘Dit rapport is nog steeds een oplossingsgericht en realistisch plan van aanpak waar, tot nu toe, onvoldoende serieus naar is gekeken’, aldus FDF.

Farmer Friendly

Over het boereninkomen schrijft FDF: ‘Een kostendekkende prijs is essentieel voor het behalen van gestelde maatschappelijke duurzaamheidsdoelen. Als de landbouw geen geld verdient, kan de sector onmogelijk verduurzamen.’ De oplossing ligt wat FDF betreft klaar: supermarktconcept Farmer Friendly, waarmee supers een deel van de omzet afdragen aan boeren. Het plan is door de supers inmiddels van tafel geschoven, maar FDF brengt het nu dus onder de aandacht in Den Haag.

Informateur Tjeenk Willink heeft afgelopen vrijdag 30 april zijn eindverslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is nu aan het parlement om een volgende (in)formateur aan te stellen om het formatieproces te vervolgen. Sinds de verkiezingen in maart hebben veel belangenbehartigers hun wensen voor het nog te schrijven regeerakkoord op tafel gelegd.

van RooijenBeheer