Legalisatieprogramma PAS-melders bijna klaar

25-01-2022 | |
Koeien in Natura 2000-gebied. FDF wil via de rechter afdwingen dat het ministerie met een legalisatieprogramma voor PAS-melders komt. - Foto: Koos Groenewold
Koeien in Natura 2000-gebied. FDF wil via de rechter afdwingen dat het ministerie met een legalisatieprogramma voor PAS-melders komt. - Foto: Koos Groenewold

Het legalisatieprogramma voor de PAS-melders gaat op 28 februari van start. Dat meldt de woordvoerder van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Dinsdag kondigde Farmers Defence Force aan via de rechter te zullen afdwingen dat het landbouwministerie een legalisatieprogramma voor de PAS-melders publiceert. De actiegroep roept PAS-melders op voor € 250 mee te doen aan een gezamenlijke juridische procedure.

Het legalisatieprogramma is volgens FDF nodig om de rechter ervan te overtuigen dat handhavingsverzoeken geen doel dienen. PAS-melders krijgen een natuurvergunning, heeft voormalig landbouwminister Carola Schouten steeds gezegd. De legalisering van de PAS-melders in de wet is geregeld. Het ministerie en de provincies zullen handhavingsverzoeken afwijzen.

Handhavingsverzoeken MOB

De milieu-actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat provincies ingrijpen in de stikstofuitstoot van onder andere veehouderijbedrijven. Daartoe worden handhavingsverzoeken gedaan bij de provincies. Als provincies die verzoeken afwijzen, moet de rechter erover oordelen.

Als in de concrete situatie zicht is op vergunningverlening, is er reden om een handhavingsverzoek niet toe te kennen. Het ministerie vindt handhaven niet proportioneel. Bij handhaven moet worden bezien of een bedrijf voldoet aan de vergunningplicht of de vergunningvoorwaarden.

In een klap illegaal

PAS-melders hebben geen natuurvergunning, omdat ze daar onder het Programma Aanpak Stikstof niet over hoefden te beschikken. Door de PAS-uitspraak van de Raad van State is de situatie van PAS-melders in een klap van legaal veranderd in illegaal. De rijksoverheid vindt dat de betrokken ondernemers daar niet op kunnen en mogen worden afgerekend.

Het legalisatieprogramma laat zien hoe de overheid ervoor zorgt dat PAS-melders worden gelegaliseerd.

 

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer