FDF verder met procedure om snellere legalisatie PAS-melders

31-03-2022 | |
Woordvoerder Sieta van Keimpema (links) van Farmers Defence Force en jurist Max Hazekamp in de rechtszaal tijdens een eerder kort geding. - Foto: ANP
Woordvoerder Sieta van Keimpema (links) van Farmers Defence Force en jurist Max Hazekamp in de rechtszaal tijdens een eerder kort geding. - Foto: ANP

Farmers Defence Force (FDF) gaat verder met hun voornemen om de Staat te dwingen tot het snel legaliseren van bedrijven met een PAS-melding.

FDF liet twee maanden geleden weten dat ze op juridisch vlak mogelijkheden zien om de legalisatie te versnellen. Daarvoor hebben ze een oproep gedaan aan boeren, PAS-melders, om zich te melden bij FDF.

FDF is namelijk zelf waarschijnlijk geen belanghebbende, verwacht jurist Max Hazekamp. FDF voert de rechtszaak binnenkort dus namens de bedrijven die eerder onder het PAS een melding hebben gedaan en zodoende nu zonder vergunning zitten.

Hoeveel bedrijven zich hebben aangemeld, wil FDF niet zeggen. “De boeren die aangegeven hebben dat ze meedoen, hebben deze week een formulier gekregen dat ingevuld en voorzien van wat stukken retour moet naar het FDF-secretariaat. Daarna weten we precies hoeveel er mee gaan doen, aangezien die stukken noodzakelijk zijn in de verdere procedure”, zegt Sieta van Keimpema namens FDF.

Legalisatie in 2025 klaar

Het ministerie van Landbouw is bezig met de legalisatie van de PAS-melders en verwacht daar in 2025 klaar mee te zijn. FDF vindt dit te lang duren.

De eerste stap in de procedure is dat FDF namens de boeren de overheid schriftelijk gaat verzoeken om een verbeterd legalisatieprogramma voor de PAS-melders op te zetten. FDF constateert dat het huidige plan niet toereikend is. Ze zien dat bevestigd in onder andere het recente besluit van Overijssel om handhavingsverzoeken richting PAS-melders in de provincie te honoreren.

Kort geding

Als de overheid niet binnen een week positief reageert en binnen een maand met een nieuw legalisatieplan komt, zal FDF een kort geding aanspannen.

Volgens FDF-jurist Max Hazekamp is het een ingewikkelde zaak. “We gaan via de rechter afdwingen dat de wetgever iets moet uitvoeren, dat is complex want we hebben in Nederland een scheiding der machten.”

Toch is hij hoopvol, hij noemt het voorbeeld van de Urgenda-zaak. Deze milieu-organisatie dwong succesvol via de rechter af dat de Nederlandse overheid meer actie moet ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Meer details over de strategie van FDF kan Hazekamp nog niet geven, geheimhouding van de grondslag kan helpen bij het succes van de zaak, aldus Hazekamp.

van Rooijen


Beheer