Doorgaan naar artikel

FDF voert 25-kilometergrens stikstof aan in Jumbo-zaak

Tientallen boeren verzamelden zich bij het provinciehuis in Assen, waar een hoorzitting was. - Foto: ANP premium

Tientallen boeren verzamelden zich bij het provinciehuis in Assen, waar een hoorzitting was. - Foto: ANP

Farmers Defence Force (FDF) voerde maandagochtend 17 januari in het provinciehuis Drenthe de opgehoogde afstandsgrens van 25 kilometer voor stikstof aan als reden waarom de organisatie wel handhaving kan afdwingen bij een distributiecentrum van Jumbo.

FDF wil dat vier provincies gaan handhaven bij distributiecentra van supermarktketen Jumbo die geen vergunningen hebben in het kader van de Natuurbeschermingswet. De provincies willen deze handhavingsverzoeken niet in behandelen, omdat volgens hen FDF en de bij de zaak betrokken boeren juridisch gezien geen belanghebbende zijn. Om als organisatie als belanghebbende te zijn, moet dit ondersteund worden door de statuten. Voor individuele bedrijven en personen is fysieke nabijheid van belang.

Dicht bij Natura 2000-gebied

Over de nabijheid bij wat, twisten FDF en de provincies. De eerste stelt dat van belang is of bedrijven dicht bij het betreffende Natura 2000-gebied zitten. De tweede stelt dat het gaat om de afstand tot het project (in dit geval het betreffende distributiecentrum).

FDF-voorzitter Mark van den Oever wierp maandag in het laatste deel van de hoorzitting in het provinciehuis van Drenthe op dat zelfs als het gaat om afstand tot het distributiecentrum, het bedrijf in de Drentse zaak alsnog belanghebbende zou moeten zijn. De overheid kondigde vorig jaar aan dat de afstandsgrens voor stikstofdepositie van verkeer (en bij de distributiecentra gaat het met name om verkeersbewegingen) opgerekt wordt van 5 naar 25 kilometer. Zit een bedrijf binnen die 25 kilometer, dan heeft het dus direct belang, zo bepleitte Van den Oever.

Aarzeling bij juristen

Het nog niet eerder opgeworpen argument zorgde voor aarzeling bij de juristen van de provincie. Die lieten weten hier niet direct een antwoord op te kunnen geven. FDF stuurt nu stukken na waar de provincie weer op zal reageren. Daarna verwacht de commissie binnen 2 tot 4 weken tot een advies te gaan komen in de bezwaarprocedure. Gedeputeerde Staten zal vervolgens het uiteindelijk besluit nemen.

Ondernemers moeten perspectief krijgen in plaats van in onzekerheid zitten

Vorige week probeerde FDF al in Zwolle een commissie van de provincie Overijssel ervan te overtuigen toch hun handhavingsverzoek in behandeling te nemen. De sfeer in Drenthe was overigens aanmerkelijk anders dan in Overijssel. Waar Overijssel de hoorzitting verplaatste naar de IJsselhallen, de toegang hiertoe afschermde met bewaking en enige vorm van audiovisuele communicatie naar buiten toe verbood, besloot provincie Drenthe de zitting te livestreamen voor de buiten in de kou wachtende boeren en hen koffie met krentenwegge te serveren. Boeren waren opnieuw met tientallen trekkers naar het provinciehuis gekomen.

Geen onteigening Drentse boeren

Na afloop van de zitting kwamen landbouwgedeputeerde Henk Jumelet en de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma uit het provinciehuis om reacties aan te horen. Jumelet beloofde de boeren – op verzoek van Van den Oever, die hem op het podium buiten vroeg hier afspraken over te maken – dat er in zijn bewindsperiode geen Drentse boeren onteigend zullen worden zonder dat alle gegevens rondom de stikstofdepositie op natuurgebieden boven tafel zijn.

Jumelet beaamde dat meer informatie nodig is en gaf aan dat de drie noordelijke provincies hebben afgesproken meer te gaan meten bij Natura2000-gebieden. Tegelijk gaf hij aan er niets in te zien om de gebiedsgerichte aanpak van stikstof verder op te schorten omdat hij het belangrijk vindt dat ondernemers perspectief krijgen in plaats van in onzekerheid zitten.

Beheer
WP Admin