FDF wil naar de rechter vanwege spoedwet stikstof

Foto: ANP
Foto: ANP

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) overweegt een gang naar de rechter om onder andere de spoedwet stikstof van tafel te krijgen. Dat schrijft het bestuur in een bericht aan de achterban.

Demonstreren kan momenteel niet, schrijft FDF, maar dat betekent niet dat de organisatie zich neerlegt bij de huidige regelgeving die is opgetuigd met as doel het doorbreken van de stikstofimpasse. Al eerder gaven de boeren aan forse kritiek te hebben op het openstellen van het stikstofregister. De boeren blijven zich inzetten: op politiek en juridisch gebied dus in de belangenbehartiging en met een mogelijke rechtsgang, maar ook ‘met de strijders’. Dat wordt verder niet gespecificeerd. Bestuurder Jeroen van Maanen zegt hierover: “Ouderwets actievoeren is altijd een optie, maar dat is nu nog niet echt aan de orde.”

Onteigenen

Voor het juridische pad wint FDF advies in bij advocaat Franca Damen. Ze zette voor FDF uitgebreid uiteen welke (on)mogelijkheden er zijn voor de sector in de spoedwet stikstof. FDF maakt daaruit op dat gemeentes, waterschappen en provincies boeren kunnen onteigenen of verregaande stikstofreducerende maatregelen opleggen. Bovendien zet FDF vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van de huidige regeling.

Daarbij maakt de organisatie zich boos over de rechtsongelijkheid van de maatregelen tegen de landbouw, vergeleken met bijvoorbeeld de maatregelen die het Kabinet neemt in de luchtvaartsector. Recent gaf minister Schouten nog aan voorlopig niet te handhaven op stikstofuitstoot van vliegvelden.

Ammoniakemissie gedaald

FDF ziet dat de ammoniakemissie van de landbouw sinds 2017, het jaar waar de Commissie Remkes mee heeft gerekend, is gedaald. FDF pleit ervoor om deze stikstofwinst mee te nemen in de reductie voor 2020. Bovendien betoogt de actiegroep dat de reductie van ammoniak minder van invloed is op de luchtkwaliteit dan de reductie van stikstofoxiden. Door de focus van het stikstofbeleid niet te leggen op industrie en (vlieg)verkeer dat verantwoordelijk is voor deze NOx, verzaakt de Staat in haar zorgplicht, vindt FDF, dat hierbij verwijst naar het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

van Rooijen


Beheer