FDF zoekt PAS-melders voor start rechtszaak

31-01-2022 | |
FDF-voorzitter Mark van den Oever wil met een kort geding legalisering van PAS-melders afdwingen. - Foto: Van Assendelft
FDF-voorzitter Mark van den Oever wil met een kort geding legalisering van PAS-melders afdwingen. - Foto: Van Assendelft

FDF zoekt boeren die mee willen doen in een spoedprocedure tegen de Staat. Met een kort geding willen ze afdwingen dat er een concreet plan voor legalisatie van PAS-melders komt.

De aanmeldingen lopen nog niet storm bij Farmers Defence Force (FDF), voorman Mark van den Oever is er niet gerust op dat binnen afzienbare tijd boerenbedrijven die in het verleden een melding hebben gedaan onder het PAS, gelegaliseerd worden. Dat wil de boerenactiegroep met een kort geding afdwingen. Daarvoor zijn wel boerenbedrijven nodig, zodat FDF de zaak namens hen op kan tuigen.

Druk op landbouwministerie

Vorige week lanceerde FDF het voornemen voor de gerechtelijke procedure, aanleiding was de uitspraak van de Raad van State over het publiceren van gegevens van PAS-melders. Binnen drie weken komen de gegevens van zo’n 3.500 PAS-melders online. Milieu-organisaties kunnen met die gegevens in de hand een verzoek om handhaving indienen, omdat deze bedrijven immers nog altijd geen vergunning onder de wet natuurbescherming hebben. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft toegezegd om deze bedrijven te legaliseren, maar de plannen hiervoor zijn nog niet rond.

De procedure kan alleen doorgaan als er genoeg boeren zijn die mee willen doen

En juist op dat punt wil FDF nu meer actie van het ministerie afdwingen. “Het ministerie en de provincies wijzen naar elkaar”, ziet Mark van den Oever. Volgens FDF volgt uit de in de wet opgenomen woorden ‘zo spoedig mogelijk’ en de inmiddels verstreken tijd dat de minister te laat is met het volledig indienen van het legalisatieplan. “Daarom willen wij op een zo kort mogelijke termijn de Staat der Nederlanden aanschrijven […] en de minister te dwingen het programma alsnog binnen enkele weken vast te stellen op straffe van een dwangsom”, luidt de juridische verklaring van de FDF-jurist.

Meer rechtszaken

De komende weken staan nog meer rechtszaken over stikstofgerelateerde zaken op de rol in de provincie Overijssel. FDF is er niet gerust op dat deze zaken positief voor boeren uit zullen pakken. Als er vanuit Den Haag een concreet plan is waar boeren zich op kunnen beroepen, kunnen ze hard maken in zulke rechtszaken dat hun bedrijf binnenkort wel een legale status heeft en kan de provincie handhavingsverzoeken afwijzen. De recente uitspraak over verschillende bedrijven in Overijssel zijn slecht nieuws voor boerenbedrijven, meent Van den Oever in een video die hij afgelopen week rondstuurt aan zijn achterban. “Bedrijven met een PAS-melding moeten gewoon eind van het jaar gesloten worden, als de MOB de volgende procedures gaat winnen.”

FDF benadrukt dat de procedure alleen door kan gaan als er genoeg boeren zijn die mee willen doen, maar zag afgelopen weekend nog dat de het aantal te laag is.

van Rooijen


Beheer